Ptolemaius IX. Sótér II. - Starověký Egypt

Ptolemaios IX. Sótér II.

Napsal Felgr Pavel on .

Ptolemaius IX. Sótér II.

Ptolemaios IX. byl nejstarší syn Kleopatry III. a Ptolemaia VIII. Euergetése II. a bratr Kleopatry IV. Z vůle otce se stal králem Kypru.

Po smrti Kleopatry II. vládl Ptolemaios IX. Egyptu spolu s matkou. V roce 107 př.n.l. byl ale Ptolemaios matkou a Alexandrijskými vyhnán, utekl na Kypr a vláda v Egyptě připadla jeho bratru Ptolemaiovi X., Alexandrovi a Kleopatře III. Lathyros musel proti své vůli zaujmout místo bratra na Kyperském trůnu.

Vinou toho byla bezcitná válka mezi Lathyrosem a Alexandrem. Vyhnán byl v roce 107 př.n.l. Alexandrijskými a po smrti Ptolemaia X. v roce 89 př.n.l. se ujal opětovně vlády, o kterou se podělil se svojí dcerou Berenike III. Zemřel v prosinci roku 81 př.n.l. a nezanechal mužského potomka.

Ptolemaios IX.

Ptolemaius IX. Sótér II.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě