Ptolemaiovská dynastie - Starověký Egypt

Ptolemaiovská dynastie

Napsal Felgr Pavel on .

Všichni panovníci ptolemaiovské dynastie, potomci Alexandra Velikého, který založil hlavní město Alexandrii, nesli jméno Ptolemaios. Měli pořadová čísla od I (Ptolemaios I. Sótér - zakladatel dynastie) až po XV (Ptolemaios XV. Kaisarion - syn Kleopatry VII. a Gaia Iulia Caesara).

Faraon Doba vlády Letopočet vlády
Dynastie Ptolemaiovců - posledních faraonů starověkého Egypta
PTOLEMAIOS I. SÓTÉR 21 let 305 - 284 př.n.l.
Bereníké I.    
PTOLEMAIOS II. FILADELFOS 38 let 284 - 246 př.n.l.
Arsinoé I.    
Arsinoé II.    
PTOLEMAIOS III. EUERGETÉS 24 let 246 - 222 př.n.l.
Bereníké II.    
PTOLEMAIOS IV. FILOPATÓR 17 let 222 - 205 př.n.l.
Arsinoé III.    
PTOLEMAIOS V. EPIFANOS 25 let 205 - 180 př.n.l.
Kleopatra I.    
PTOLEMAIOS VI. FILOMÉTÓR 35 let 180 - 145 př.n.l.
Kleopatra II.    
PTOLEMAIOS VII. NEOS FILOPATÓR 1 rok 145 - 144 př.n.l.
PTOLEMAIOS VIII. EUERGETÉS II. 29 let 144 - 116 př.n.l.
Kleopatra III.    
PTOLEMAIOS IX. SÓTÉR II. 9 let 116 - 107 př.n.l.
Kleopatra IV.    
Séléné (řečená Kleopatra V.)    
PTOLEMAIOS X. ALEXANDR I. 19 let 107 - 88 př.n.l.
Bereníké III.    
PTOLEMAIOS XI. ALEXANDR II. 19 dní 80 př.n.l.
PTOLEMAIOS XII. NEOS DIONÝSOS 29 let 80 - 51 př.n.l.
Kleopatra VI.    
Bereníké IV.    
KLEOPATRA VII. 20 let 51 - 31 př.n.l.
PTOLEMAIOS XIII. 5 let 51 - 47 př.n.l.
PTOLEMAIOS XIV. FILOPATÓR 3 roky 47 - 44 př.n.l.
PTOLEMAIOS XV. KAISARION 14 let 44 - 30 př.n.l.

Dynastie Ptolemaiovců

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě