fbpx
Pyramidy Staré říše

Dvoustupňová hrobka královny Chentkaus I. má téměř čtvercovou zákaldnu (45,5 x 45,8 metrů) a je postavena z vápence a žuly. Sklon stěn je 74° a tím tato hrobka připomíná seříznutou kolmou pyramidu. Zajímavostí také je, že jižní stěnu zdobily niky - motiv, který pochází z raně dynastického období.

První stupeň hrobky je ze žuly, druhý stupeň ve tvaru sarkofágu není čtvercového, ale obdelníkového tvaru a je postaven z vápence. Je možné, že druhý stupeň byl přistavěn později, protože nestojí nad středem původní stavby, ale je výrazně posunutý k západu. Druhý stupeň je orientován severo-jižním směrem. Celou dvoustupňovou hrobku zdobilo obložení z bílého vápence.

Interiér hrobky královny Chentkaus I.

Tři prostory pro zádušní kult byly umístěny v jihovýchodní části prvního stupně a vstupovalo se do nich od východu branou z červené žuly. Na vnější straně této brány byly při vykopávkách ve 30. letech 20. století objeveny zbytky hieroglyfů s částěčně dochovanou titulaturou, jménem a také s malým vyobrazením královny.

Z původní výzdoby tří prostor pro zádušní kult Chentkaus I. se dochovalo jen velmi málo zlomků - jedná se například o nepravé dveře, které byly umístěny v západní stěně nejsevernější komory. Na nich byla původně scéna zádušní hostiny a titulatura a jméno královské matky.

Zajímavé vnější prvky hrobky Chentkaus I.

Hrobka královny Chentkaus I. se vyznačuje také několika zajímavostmi vně hrobky. Jedním z nich je úzká jáma pro pohřební loď, která se nachází u jihozápadního nároží a je orientovaná východo-západním směrem.

U severovýchodního rohu je zase obdélníková nádrž na dešťovou vodu, která mohla původně sloužit k rituálním účelům. Dodatečně byla kolem hrobky vybudována také cca 3 metry silná zeď a zhruba ve stejném čase jako zeď bylo východně od hrobky postaveno sídliště kněží královniny zádušního kultu. Toto sídliště bylo ve tvaru písmene L a bylo otočeno kratší stranou k Menkaureovu údolnímu chrámu.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.