Pyramidy manželek Pepi I. - Nebuunetina pyramida - Starověký Egypt

Pyramidy manželek Pepi I. - Nebuunetina pyramida

Napsal Felgr Pavel on .

Pyramida královny Nebuunet se nachází zatím nejvýchodněji podél jižní strany pyramidy Pepi I. a slovo ZATÍM je zcela na místě, protože lze předpokládat, že ještě východněji může být další komplex. Komplex tvořený pyramidou a malým zádušních chrámem byl přístupný od severu – z otevřeného dvora kolem pyramidy Pepi I.

Pyramida královny Nebuunet byla postavena z vápence, vchod do chodby, která vedla do pohřební komory byl v dlažbě dvora před severní stranou a nad ním se nacházela severní kaple, která byla ze sušených cihel.

Pohřební komora Nebuunet měla východo-západní půdorys a plochý strop. Sarkofág byl z červené žuly (bohužel se nedochoval celý, ale pouze jeho zlomky). V pohřební komoře nebyly ani pozůstatky královny, ani texty pyramid. Východně od pohřební komory byl serdab, kde byly nalezeny zbytky pohřební výbavy.

Zádušní chrám byl malý s jednoduchým plánem a nacházel se u východní strany pyramidy. Vchod byl od severu z předsíně, odkud vedla také cesta na malý otevřený dvůr kolem pyramidy. Kultovním místem byla obětní síň, která byla v ose pohřební komory a tedy poněkud jižněji od východo-západní osy pyramidy.

zpět

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě