Pyramidy manželek Pepi I. - Západní pyramida - Starověký Egypt

Pyramidy manželek Pepi I. - Západní pyramida

Napsal Felgr Pavel on .

V pořadí třetí od východu stála pyramida, která je nazývána „Západní“. Zbytky její superstruktury dnes dosahují výšky zhruba 3 metry. Původnímy rozměry se nelišila od pyramidy Nebuunet, plánem substruktury už ano. Hlavní rozdíl je v umístění serdabu, který není východně od pohřební komory, ale jižně.

Pohřební komora Západní pyramidy ležela ve svislé ose pyramidy. V serdabu byly nalezeny dva štůčky jemného plátna, pozlacený dřevěný sandál a měděné nástroje – zbytky pohřební výbavy. V pohřební komoře byly krom zlomků sarkofágu z červené žuly nalezeny podobné předměty jako v Nebuunetině, ale v daleko větším množství.

Zádušní chrám u Západní pyramidy byl stavěn ve spěchu, vedle obětní místnosti byla místnost pouze se dvěma výklenky pro královniny sochy. Našla se zde také část kartuše Pepi II. – výzdoba chrámu byla tedy dokončena až za vlády tohoto panovníka!

Západní pyramida 

zpět

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě