Pyramida Džedkare Isesiho v Sakkáře - Starověký Egypt

Pyramida Džedkare Isesiho v Sakkáře

Napsal Felgr Pavel on .

Pro stavbu pyramidy si Džedkare Isesi vybral Sakkáru - místo vzniku první pyramidy za vlády faraona Džosera. Jádro pyramidy tvoří šest stupňů (každý stupeň byl vysoký 7 metrů) a byo postaveno z malých, nepravidelných kusů vápence, které byly spojené hlinitou maltou.

Džedkadre
Základní údaje o pyramidě: Popis pyramidy:  
šířka základny: 78,75 m A   vchod  
výška pyramidy: 52 m B   vestubul  
úhel sklonu stěn: 52° C   portkulis  
  D   pohřební komora  
  E   předsíň  
  F   serdab  

Vchod do pyramidy Džedkare Isesiho nebyl v severní straně, ale před ní v dlažbě dvora. Nad ním se nacházela tzv. severní kaple, v jejíž podlaze byl vchod do pyramidy. Předsíň a pohřební komora mají sedlový strop z vápencových bloků.

Zajímavostí je rozlehlost pyramidového komplexu královny - je pravděpodobné, že se Džedkadre dostal na trůn díky své manželce (pravděpodobně byl bratrem nebo bratrancem Menkauhora).

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě