Pyramidy manželek Pepi I. - Pyramida Inenek-Intej - Starověký Egypt

Pyramidy manželek Pepi I. - Pyramida Inenek-Intej

Napsal Felgr Pavel on .

Pyramidový komplex královny Inenek-Intej je druhý od východu, má vlastní ohradní zeď a je větší, což platí jak pro pyramidu tak pro zádušní chrám. Plán pyramidy se nijak výrazně nelišil od plánu pyramidy Nebuunet, jediný rozdíl znamená umístění pohřební komory ve svislé ose pyramidy. Zádušní chrám (vzhledem ke stísněnému prostoru) se rozprostírá kolem severní, východní a jižní strany pyramidy.

Před východní stěnou byla obětní síň, a místnost se třemi výklenky. Před severní a jižní stranou pyramidy Inenek-Intej byla skupina skladištních komor. I tak byl ale kolem severní, západní a jižní strany pyramidy ponechán úzký prostor pro otevřený dvůr a nechyběla ani malá kultovní pyramida v jihozápadním rohu nádvoří.

 Pyramida Inenek-Intej

zpět

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě