Pyramida Merenrea I. v Sakkáře - Starověký Egypt

Pyramida Merenrea I. v Sakkáře

Napsal Felgr Pavel on .

Pyramidový komplex Merenrea I. se jmenoval "V krásné záři se zjevuje Merenre", dnes není pro návštěvníka Sakkáry rozhodně snadné nalézt. Pískem zaváté rozvaliny jsou na jihozápadním okrají nekropole poměrně dost hluboko v poušti. Zde návštěníky většinou upoutá pyramida Pepi II. než rozvaliny komplexu faraona Merenrea, to ale není důvod, proč informací o tomto panovníkovi není mnoho. 

pyramida
Základní údaje o pyramidě: Popis pyramidy:
šířka základny: 78,75 m A   pohřební komora
výška pyramidy: 52,5 m B   předsíň
úhel sklonu stěn: 53° 7' C   vchod
  D   vodorovná chodba se zátarasem

Průzkum pyramidy Merenrea I.

Perring při svém průzkumu pyramidy ve 30tých letech 19.století zaznamenal výskyt bloků z bílého vápence, kterým byla pyramida obložena. Dnes tyto zbytky v rozvalinách bohužel nejsou vidět. Perring si také všiml zbytků ohradní zdi, která byla ze sušených cihel a také vzestupné cesty, která se vyhýbala blíže u okraje pouště ležícímu komplexu faraona Džedkadre Isesiho.

Začátkem 80tých let 19.století pronikl do podzemních prostor Maspero, který zde objevil Texty pyramid. Zpracoval také plánek podzemních komor, který se nelišil od pyramidy Pepi I.

pyramida

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě