fbpx
Pyramidy Staré říše

Narazíme-li dnes na nevzhledné, asi 12 metrů vysoké rozvaliny, sotva kdo uvěří tomu, že patří stavbě, která ve své době oslňovala současníky a svým způsobem se nejhlouběji zapsala do egyptských dějin ze všech pyramid, které kdy byly v Egyptě postaveny. Ano – taková byla pyramida faraona Pepi I. (podle některých egyptských archeologů by se jeho jméno mělo spíše než PEPI číst jako PIPI). Pepi svoji pyramidu pojmenoval „Men nefer Pepi (Pepi krása trvá)“.

pyramida

Základní údaje o pyramidě: Popis pyramidy:
šířka základny: 78,75 m A   pohřební komora
výška pyramidy: 52,5 m B   předsíň
úhel sklonu stěn: 53°13' C   vodorovná chodba se zátarasem
  D   vstup
  E   serdab
  F   kultovní pyramida
  G   vestibul

Pyramida Pepi I., pohled do nitra

Jádro pyramidy Pepi I. mělo šest stupňů a a bylo postaveno stejnou metodou jako ve všech předchozích pyramidách počínaje pyramidou Džedkadre Isesiho – tedy z malých kusů vápence spojených hlinitou maltou. Na vápencovém zdivu bylo objeveno velké množství grafit. Obložení pyramidy Pepi I. bylo z jemného bílého vápence a dochovalo se pouze v nejspodnějších vrstvách. Z fragmentů tzv. restauračního nápisu se dozvídáme, že za vlády 19.dynastie byla pyramida nepoškozená a byly na ní provedeny jen některé menší opravy.

U severní stěny pyramidy Pepi I. nad vchodem do chodby, která vede do pohřební komory, stávala téměř jistě severní kaple. Bohužel se z ní nedochovalo zhola nic. Pyramida se neliší od starších kolegyň z konce 5. a začátku 6.dynastie ani plánem podzemních místností. Vápencová chodba měla sestupnou a vodorovnou část, na jejichž přechodu byl vestibul. Zhruba uprostřed vodorovné chodby byl zátaras ve formě tří padacích desek.

Předsíň se nacházela ve svislé ose pyramidy a východně od ní byl serdab se třemi výklenky. Západně od předsíně byla pohřební komora. Předsíň i pohřební komora pyramidy Pepi I. měly sedlový strop z ohromných vápencových monolitů, které byly ve třech vrstvách nad sebou. Celková váha stropu byla 5 000 tun. Sarkofág stál u západní stěny pohřební komory. Zajímavé je, že Texty pyramid byly vytesány nejen v pohřební komoře a předsíni, ale také v přístupové chodbě.

To ale není jediná zajímavost, která se vztahuje k této pyramidě – podařilo se například dokázat, že v předsíni a pohřební komoře byly nápisy asi ze dvou třetin předělány z většího písma na menší. Zajímavé také bylo zjištění, že starší faraonovo trůnní jméno Nefersahor v nich bylo zaměněno za Merire.

Zádušní chrám a kultovní pyramida

Zádušní chrám má stejné rysy jako zádušní chrám Tetiho, ale bohužel byl později značně poškozen zloději kamene. Ačkoliv byl tedy zádušní chrám značně zdevastován, podařilo se najít několik zajímavých archeologických památek – například vápencové sochy klečících nepřátel Egypta s rukama svázanýma za hlavou. Tyto sochy původně zdobily otevřený pilířový dvůr a snad také vstupní síň.

Kultovní pyramida Pepi I. se svou polohou a plánem nelišila od svých starších přechůdkyň. Také ona byla poškozena zleději kamene, ale přesto se podařilo najít části obložení i pyramidion. Francouzská expedice předpokládala, že u jižní strany pyramidy objeví pyramidu královny, ale že jich bude hned 6 (a není vyloučeno, že časem i více) nečekal ale nikdo. Více informací o pyramidách královen (a nejen královen) u jižní strany pyramidy najdete na jiné stránce.

pyramida
Popis komplexu:
A   zádušní chrám
B   kutovní pyramida
C   výklenky pro sochy
D   otevřený dvůr
E   vstupní chodba
F   vzestupná cesta

 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.