Pyramidy Meretites, Anchesenpepi II. a Anchesenpepi III. - Starověký Egypt

Pyramidy Meretites, Anchesenpepi II. a Anchesenpepi III.

Napsal Felgr Pavel on .

Jižně od "Západní" leží pyramidový komplex královny Meretites (dcery Pepi I. a manželky Pepi II.) a severně pak najdeme pyramidu prince Hornecerichtea. Není bez zajímavosti, že mezi dosud objevenými pyramidami chybí pyramida královny Anchesenpepi I. manželky Pepi I. a matky jeho nástupce Merenrea I.). Francouzský tým, který v této lokalitě pracuje by tedy mohl objevit i její pyramidu, pokud nebyla pohřbena u pyramidy svého syna Merenrea.

Nedávno byla objevena také pyramida Anchesenpepi III. poblíž jihozápadního nároží pyramidy Pepi I. – ve velice poškozené pohřební komoře byla nalezena spodní část královnina sarkofágu, který byl z obrovského bloku psíkovce zapuštěného do podlahy. Víko bylo z bloku červené žuly. Pyramida má vlastní ohradní zeď, ke které od severu přiléhá malá a silně poškozená pyramida, kterou si přisvojil „hlavní nositel pečeti“ Reherišefnacht.

Jižně od pyramidy Anchesenpepi III. byla objevena další (dosud nejjižnější) pyramida Anchesenpepi II. – manželce Pepi I. a matce Pepi II. Tato královna později vládla místo svého nedospělého syna, který nastoupil na trůn v šesti letech. Vztah mezi matkou a dítětem – faraonem ilustruje malá alabastrová soška, na které Pepi II. sedí matce na klíně (nyní je soška v muzeu v Brooklynu). V pohřební komoře královny leží obrovský a pečlivě opracovaný čedičový sarkofág, ale nejzajímavějším nálezem jsou Texty pyramid na stěnách pohřební komory.

zpět

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě