fbpx
Pyramidy Staré říše

Tetiho pyramida je nejsevernější pyramidou v Sakkáře. Dnes zdaleka nepřipomíná pyramidu, ale je to spíše nevysoký pahorek, odkud je celé pohřebiště v Sakkáře vidět jako na dlani. Komplex, který zde nechal postavit zakladatel 6.dynastie se původně jmenoval „Trvalá jsou místa Tetiho (kultu)“, takže s trochou ironie by možná někdo dodal, že příliš trvalá tedy zrovna nejsou. Pojďme si tedy přiblížit to, jaký komplex si Teti nechal postavit.

O tom, kdo byl Tetiho otcem dosud není jasno, některé zdroje jako jeho otce označují Venise, podle některých jím měl být Šesepipuptah – muž sice vznešeného, ale nekrálosvkého původu. Tetiho matkou byla Sešsešet – dcera Venise. I to je jeden z důvodů, proč je Teti označován spíše jako syn Šesepipuptaha, ačkoliv pochopitelně nelze vyloučit, že si Venis vzal za manželku vlastní dceru.

pyramida
   
Základní údaje o pyramidě: Popis pyramidy:
šířka základny: 78,5 m A  předsíň
výška pyramidy: 52,5 m B  tři skladiště
úhel sklonu stěn: 53°13' C  pohřební komora
  D  tři kamenné překážky
Základní údaje o kultovní pyramidě: E  komora na chodbě
šířka základny: 15,7 m F  vzestupná chodba
výška pyramidy: 15,7 m G  severní kaple (vchod)
úhel sklonu stěn: 63° H  kultovní pyramida
  I  vchod
  J  komora

Tetiho pyramida, pohled do nitra

Jádro Tetiho pyramidy mělo pět stupňů a její podzemní část připomínala pyramidu Venise nebo Džedkadre Isesiho. Nad vchodem do podzemí stála severní kaple (vchod byl na úpatí severní stěny pyramdiy). Chodba vedoucí do podzemí byla na začátku a na konci zesílena obložením z červené žuly, ale hlavní blokádu tvořily tři žulové padací desky uprostřed vodorovné části chodby.

Předsíň i pohřební komora Tetiho pyramidy, která je na západ od ní, měly sedlový strop tvořený vrstvami mohutných vápencových bloků. V předsíni i pohřební komoře byly na stěnách Texty pyramid, strop napodoboval hvězdnou oblohu. U západní stěny pohřební komory byl čedičový sarkofág, který byl vyloupen, zmizela také pohřební výbava, která sarkofág kdysi obklopovala. Na východ od předsíně byl serdab se třemi hlubokými výklenky. Stěny serdabu byly nezdobené.

Otevřený dvůr kolem Tetiho pyramidy obklopovala mohutná ohradní zeď z vápence. V severozápadní části dvora objevil Firth šachtu čtvercového průřezu o hloubce cca 40m. Pravděpodobně sloužila při stavbě pyramidy jako cisterna. Vzestupná cesta ani údolní chrám nebyly dosud archeologicky prozkoumány – zajímavé je, že neleží východně od pyramidy, ale jihovýchodně. Zřejmě zde svoji ráli hrál fakt, že bylo třeba respektovat už stojící stavby východně od komplexu a proto došlo k tomuto vychýlení.

Zádušní chrám a kultovní pyramida

Zádušní chrám Tetiho má stejné rysy jako zádušní chrám Venise. Malou zvláštností Tetiho zádušního chrámu je malé nádvoří podél jižní části východního průčelí. Otevřený dvůr obklopovalo 18 pilířů z červené žuly, všechny byly čtvercové krom čtyř rohových pilířů. Na stěnách pilířů, které byly obráceny do dvora, byly jména a tituly panovníka v hlubokém reliéfu.

Uprostřed dvora stál nízký kamenný oltář. Nízké schodiště uprostřed západní stěny umožňovalo vstup do kaple s pěti nikami a odtud do obětní síně. Jak bylo v té době zvykem, stála kultovní pyramida u jihovýchodního nároží pyramidy. Byla obehnána vlastní ohradní zdí.

pyramida
Popis komplexu:
A  severní kaple (vchod)
B  zádušní chrám
C  výklenky
D  kultovní pyramida
E  otevřený dvůr
F  vstupní chodba
G  vzestupná cesta

 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.