Pyramidy Staré říše

Vedle východní strany Velké pyramidy se nachází pochopitelně kultovní pyramida, zádušní chrám a také 3 malé pyramidy královen. Pvní pyramida od severu bývá připisována královně Meretites, třetí pyramida královně Henutsen.

Není to jediný případ, kdy u pyramidy faraona najdeme pyramidy královen - v Gíze najdeme pyramidy královen také u pyramidy Menkaurea.

     
satelitní pyramida satelitní pyramida satelitní pyramida

satelitní pyramida První od severu je pyramida, která bývá označována jako G Ia. Bývá připisována královně Meretites, pravděpodobně starší Chufevově manželce. Byla matkou korunního prince Kauaba.

Nese titul královská matka, ale nevíme přesně, který z Chufuových nástupců byl jejím synem. Jádro bylo původně tvořeno třemi nebo čtyřmi stupni ze žlutošedého vápence z místních lomů. Z obložení se dochovaly pouze zbytky.

Vchod do pyramidy je severní stěnou mírně nad základnou. Sestupná chodba se přibližně pod středem pyramidy lomí doprava a ústí do malé pohřební komory vytesané ve skále a obložené vápencovými bloky. Sarkofág zde ale objeven nebyl. Ze zádušního chrámu před východní stranou pyramidy zůstaly jen nepatrné zbytky. U jižní strany G Ia je ve skále vyhloubena jáma pro loď. Po té se však žádné stopy nenašly.

satelitní pyramida Pyramida G Ib se svým plánem velmi podobá G Ia, včetně zádušního chrámu a jámy pro loď. Ani v této pyramidě se nepodařilo nalézt pozůstatky pohřbu. Není ani jasné, která z královen zde byla pohřbena.

satelitní pyramida Nejjižnější z pyramid, G Ic, je připisována královně Henutsen. Někteří egyptologové se domnívají, že její obložení nebylo nikdy dokončeno.

Svým plánem je velmi podobná oběma předchozím. U jižní strany pyramidy však nebyla jáma pro loď - důvodem mohlo být již velmi se svažující podloží. Od obou pyramid se však liší zádušním chrámem, který byl pravděpodobně rychle dostavěn ze sušených cihel za Šepseskafovy vlády.

Dokumentární filmy

Dovolená v Egyptě

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.