Velká pyramida v Gíze - pyramidy královen - Starověký Egypt

Velká pyramida v Gíze - pyramidy královen

Napsal Felgr Pavel on .

Vedle východní strany Velké pyramidy se nachází pochopitelně kultovní pyramida, zádušní chrám a také 3 malé pyramidy královen. Pvní pyramida od severu bývá připisována královně Meretites, třetí pyramida královně Henutsen.

Není to jediný případ, kdy u pyramidy faraona najdeme pyramidy královen - v Gíze najdeme pyramidy královen také u pyramidy Menkaurea.

     
satelitní pyramida satelitní pyramida satelitní pyramida

satelitní pyramida První od severu je pyramida, která bývá označována jako G Ia. Bývá připisována královně Meretites, pravděpodobně starší Chufevově manželce. Byla matkou korunního prince Kauaba.

Nese titul královská matka, ale nevíme přesně, který z Chufuových nástupců byl jejím synem. Jádro bylo původně tvořeno třemi nebo čtyřmi stupni ze žlutošedého vápence z místních lomů. Z obložení se dochovaly pouze zbytky.

Vchod do pyramidy je severní stěnou mírně nad základnou. Sestupná chodba se přibližně pod středem pyramidy lomí doprava a ústí do malé pohřební komory vytesané ve skále a obložené vápencovými bloky. Sarkofág zde ale objeven nebyl. Ze zádušního chrámu před východní stranou pyramidy zůstaly jen nepatrné zbytky. U jižní strany G Ia je ve skále vyhloubena jáma pro loď. Po té se však žádné stopy nenašly.

satelitní pyramida Pyramida G Ib se svým plánem velmi podobá G Ia, včetně zádušního chrámu a jámy pro loď. Ani v této pyramidě se nepodařilo nalézt pozůstatky pohřbu. Není ani jasné, která z královen zde byla pohřbena.

 

 

 

satelitní pyramida Nejjižnější z pyramid, G Ic, je připisována královně Henutsen. Někteří egyptologové se domnívají, že její obložení nebylo nikdy dokončeno.

Svým plánem je velmi podobná oběma předchozím. U jižní strany pyramidy však nebyla jáma pro loď - důvodem mohlo být již velmi se svažující podloží. Od obou pyramid se však liší zádušním chrámem, který byl pravděpodobně rychle dostavěn ze sušených cihel za Šepseskafovy vlády.

 

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě