Pyramida Amenemheta IV. v Mazghúně - Starověký Egypt

Pyramida Amenemheta IV. v Mazghúně

Napsal Felgr Pavel on .

Po smrti Amenemheta III. začala moc vládnoucího rodu znovu upadat, což dokládají i královské hrobky té doby. Amenemhet IV. během své vlády sice dokončil stavební projekty, které zahájil v Fajjúmské oáze jeho otec. Svoji hrobku si zde však pravděpodobně nepostavil. Bývá mu připisována tzv. jižní pyramida v Mazghúně mezi Dahšúrem a Lištem (nutno dodat, že ne zcela bez pochybností).

pyramida
Základní údaje o pyramidě:    
šířka základny: 52,50 m    

Pyramida Amenemheta IV., pohled do nitra

Jádro pyramidy Amenemheta IV. bylo postaveno ze sušených cihel, obložení bylo z vápencových bloků. Pyramida byla však již v dávné minulosti silně poškozena a obložení bylo strháno a nic z něj se nepodařilo nalézt. Nemůžeme tak určit ani sklon stěn nebo výšku pyramidy, můžeme ale předpokládat, že se v základních rysech podobala pyramidě Amenemheta III. v Hawáře. Tato doměnka se opírá o plán substruktury a způsob konstrukce pohřební komory. Někteří egyptologové tuto doměnku ale zpochybňují a pyramidu připisují někomu z 13.dynastie.

Vchod do podzemí byl uprostřed jižní strany pyramidy. Chodba se sestupným schodištěm byla na třech místech opatřena zátarasy. Pohřební komora byla umístěna ve svislé ose pyramidy a zajímavé je, že ji vyplňoval obrovský křemencový monolit, ve kterém byla vytesána jáma pro uložení rakve s mumií. Stropní konstrukci pravděpodobně tvořila sedlová klenba. Zvláštností je zvlněná ohradní zeď ze sušených cihel kolem pyramidy - zvlnění zdi výrazně zlepšoval její stabilitu.

Zdá se, že zádušní chrám k pyramidě přímo nepřiléhal - je možné, že jím byla stavba umístěná ve středu východní části ohradní zdi. Přístup k pyramidě byl v jihovýchodním rohu ohradní zdi.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě