Rozhovor s Janou Mynářovou 4. část - Starověký Egypt

Rozhovor s Janou Mynářovou 4. část

Napsal Felgr Pavel on .

9. Některé prameny uvádějí, že po smrti Achnatona vládl velice krátce Smenchkare a za tohoto panovníka je podle nich považována právě Nefertiti.
Hlavní argument pro tuto teorii je ten, že trůnní jméno Smencharea je Neferneferuaton – což je trůnní jméno i královny Nefertiti. Ale pouze na základě tohoto jména není možné říci, že se skutečně jednalo o tuto královnu.

Víme, že po dvanáctém roce vlády Achnatona (pokud budeme počítat jeho vládu sedmnáctiletou), Nefertiti zcela mizí z oficiálních pramenů. Nevíme, jestli zemřela, byla zavražděna, jestli upadla v nemilost … neznáme její osudy. Spíše se zdá, že Smenchkare byl muž ze širší královské rodiny a svůj nárok legalizoval sňatkem s princeznou Meritaton – nejstarší dcerou Achnatona. Takže spíše bych se přikláněla k této variantě.

10. Na různých vyobrazeních Achnatona a Nefertiti je patrný zvláštní tvar jejich lebky. Myslíte si, že jsou ty reliéfy věrné a nebo že se jedná o druh umění této doby?
Já bych s Vámi naprosto souhlasila s tou druhou variantou. Dochovalo se (pokud se budeme dívat na lebku Tutanchamona), kterého pochopitelně musíme řadit do královské rodiny, několik kosterních pozůstatků v hrobce KV55 (ať již je někdo identifikuje jako kosterní pozůstatky Achnatona nebo právě Smenchkarea) a v případě Tutanchamona pak celá mumie.

Tyto lebky mohou vypadat bráno dnešním pohledem zvláštně, ale z literatury jsem nezískala dojem, že by se jednalo o nějakou anomálii v případě lebek v hrobce KV55, které jsou nepochybně z amarnského období. Nakonec tyto lebky mohly patřit komukoliv – nemuselo se jednat o Achnatona ani Smenchkarea, ale nepochybně pocházejí právě z amarnského období a muselo se jednat o příslušníka královské rodiny, když byl pohřben v KV55.

11. A co námitka, že Amenhotep IV. Achnaton vládl ještě za života svého otce Amenhotepa III., který byl prý na konci své vlády nemocen a nemohl zcela vykonávat svou funkci?
V tom případě si můžeme těžko vysvětlit dopis, který Tušratta píše Teji ve smyslu … Tvůj muž zemřel, odešel na věčnost a Ty dohlédni, aby i nový král se stal mým bratrem … Tím pochopitelně nevylučuji jakoukoliv spoluvládu Amenhotepa III. a Achnatona, což byl politický element, který v období 18.dynastie sloužil k zajištění stability a plynulému přechodu vlády (nakonec vidíme to už mezi Kamosem a Ahmosem na přelomu 17. a 18. dynastie nebo v případě Thutmose III. a Amenhotepa II.).

Podívám-li se na závěr vlády Amenhotepa III., pak tam nevidím nic, co by ať už Amenhotepa III. nebo jeho dvůr vedlo k tomu, aby se Amenhotep IV. Achnaton stal spoluvládcem. Pokud by nějaká spoluvláda byla, pak by trvala od řádu měsíců po maximálně 2 roky, ale nikoliv 8 let.

Pokud jde o nemoc Amenhotepa III. pak interpretace těchto materiálů je někdy přeceňována. Amenhotep III. se ke konci vlády dožil více než průměrného věku bráno pohledem starověkých Egypťanů, takže ho musely trápit různé nemoci. Ale podíváme-li se například na Ramesse II. pak ani za jeho vlády (a na jejím konci byl podstatně starší než Amenhotep III.) nedošlo k nástupnictví ještě za jeho života.

Pokud jde tedy o Tutanchamona a jeho původ, pak bych se tedy přiklonila k tomu, že jeho rodiči byli Achnaton a některá jeho vedlejší manželka (pravděpodobně tedy Kija). Je totiž pravdou, že z „amarnských královských žen“ právě Kija vystupuje zcela mimo okruh ostatních královských žen (pokud si odmyslíme pochopitelně dcery Achnatona).

pokračování

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě