fbpx
Rozhovor s Janou Mynářovou 6. část

13. Přesto – původní jméno Tutanchamona bylo Tutanchaton, původní jméno jeho manželky Anchesenamon bylo Anchesenaton. Takže v nějakých 9ti nebo 10ti letech si oba změnili jména na Tutanchamon a Anchesenamon – to byl přeci z pohledu prostých Egypťanů významný krok k znovuposílení kultu Amona?
Pochopitelně, ale musíme si uvědomit, že devítileté dítě těžko samo učiní nějaké zásadní rozhodnutí ve smyslu náboženské reformy, návratu k tradicím atd. Změna jména byla pochopitelně výrazným politickým krokem, ve kterém nepochybně sehrál Aj klíčovou roli. Já bych zde vyzvedla ještě jméno vojenského hodnostáře Haremheba, protože se zdá, že to měl být právě on, kdo měl dbát na kroky Tutanchamona.

Musíme si uvědomit, že Tutanchamon po nástupu na trůn ještě rok nebo dva zůstal v Achetatonu a teprve poté se královský dvůr přesunul (opět těžko mohlo jít o rozhodnutí samotného Tutanchamona). Kam se přesunul nemůžeme bezpečně říci, ale jsou dvě možnosti. První možností by byl návrat do Théb (Vasetu), ale pak je tu druhá možnost a to je přesun do Memfidy (Mennoferu). Ta byla hlavním sídlem administrativního aparátu minimálně od doby Thutmose III. zatímco Théby (Vaset) byly zejména náboženským centrem.

Pokud se na to podíváme z náboženského hlediska, tak Tell el-Amarna nebyla opuštěna úplně – jediným, kdo se přesunul byl Tutanchamon a jeho dvůr, ale zůstali tam běžní obyvatelé. Stejná situace byla pochopitelně v Thébách (Vasetu), když toto město opustil Achnaton. Prestiž takto opuštěného města ale pochopitelně klesla. Pokud by se Tutanchamon chtěl odříznout od minulosti, logickým krokem by byla právě Memfida (Mennofer), kde byli tradičně egyptští panovníci korunováni. Ahmose I. se nechal korunovat egyptským faraónem právě v Memfidě (Mennoferu). V oblasti Memfidy (Mennoferu) se dochovalo velké množství památek, která nesla jméno Tutanchamona. Pochopitelně později byly tyto památky „upraveny“ Haremhebem, který nechal jméno Tutanchamona přetesat.

14. Tutanchamon zemřel ve věku cca 18 až 20 let a za jeho vlády nejsou zaznamenány žádné významné události (což pochopitelně mohlo souviset s jeho věkem). Dá se tedy s trochou nadsázky říci, že ho proslavila až jeho smrt. O jeho smrti bylo také napsáno mnoho – existují různé varianty o tom, jak vlastně zemřel – vražda v důsledku boje mezi Haremhebem a Ajem o moc, nešťastná náhoda v důsledku pádu z vozu při lovu … Která z variant se Vám zdá nejpravděpodobnější?
Jednoznačně bych souhlasila s tím, že Tutanchamona proslavila až jeho smrt, tedy přesněji spíš to, že se nám do dvacátých let 20.století dochovala jeho hrobka v téměř neporušeném stavu. Howard Carter a jeho předchůdci, kteří působili v oblasti Théb (Vasetu) na počátku o Tutanchamonovi ani nic nevěděli. To má celkem snadné vysvětlení, protože vládci 19.dynastie považovali za posledního legitimního panovníka 18.dynastie Amenhotepa III. a všichni ostatní pro ně prakticky neexistovali a časový prostor vlády Achnatona, Smenchkarea, Tutanchamona a Aje vyplnila vláda Haremheba, kterého považovali za zakladatele rodu – ať už z politického nebo rodinného hlediska. To znamená, že Tutanchamon byl jako osoba nevýznamným panovníkem, kroky, které pak byly v jeho jménu učiněny – to je trochu jiná věc.

V Karnaku (Ipetisut) se nám dochovala stéla, která se označuje jako „restaurační stéla“ a dnes se nachází v Egyptském muzeu v Káhiře a ta obsahuje text, která popisuje neutěšenou situaci v Egyptě v okamžiku, kdy Tutanchamon nastoupil na trůn. Musíme si ale uvědomit, že každý text na takovéto stéle je propaganda sama o sobě, takže chceme-li brát ten text do slova, musíme si představit Egypt naprosto zdecimovaný, prakticky v rozkladu, tedy zhruba tak, jak by vypadala dnešní společnost po kruté občanské válce, což rozhodně nelze vzít jako realitu doby vlády Tutanchamona.

Víme, jak fungovala Tell el-Amarna, ale nevíme, jak fungoval egyptský stát mimo Amarnu – jednoduše nemáme doklady. Amarna byl svět sám pro sebe, ale egyptský stát musel fungovat i nadále, musely být placeny daně, všední život dál musel fungovat … Víme, že chrámy zasvěcené Atonovi vznikly i mimo území Amarny – jeden vznikl pravděpodobně v Heliopolis (Iunu). Restaurační stéla je tedy jediný dokument, který se nám dochoval.

pokračování

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.