Rozhovory s českými egyptology - Starověký Egypt

Rozhovory - jak to všechno začalo

Napsal Felgr Pavel on .

Když jsem v roce 2004 začal připravovat web věnovaný starověkému Egyptu, ani ve snu mne nenapadlo, že by se mohlo najít tolik stálých nadšenců pro starověký Egypt. Už během prvního roku byly návštěvy kolem 2000 za každý měsíc, což několikanásobně předčilo mé očekávání.

Váš zájem mne pochopitelně těší a také zavazuje. Proto když jsem přemýšlel jak vylepšit stávající podobu tohoto webu, napadla mne šílená myšlenka - zkusit nějakým způsobem oslovit Český egyptologický ústav.

První rozhovor - Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.

Proto jsem byl velmi mile překvapen, když tehdejší ředitel Českého egyptologického ústavu Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. souhlasil s rozhovorem pro tento web.

S PhDr. Janou Mynářovou, Ph.D. o období Nové říše

Ohlas na rozhovor s Prof. Barešem byl tak velký, že jsem zanedlouho oslovil s žádostí o rozhovor vynikající egyptoložku PhDr. Janou Mynářovou, Ph.D. a ohlas na dvoudílný rozhovor byl opět veliký.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě