Egyptští bohové - Ptah, Ptah-Sokar-Usir - Starověký Egypt

Egyptští bohové - Ptah, Ptah-Sokar-Usir

Napsal Felgr Pavel on .

 
A B E G H CH K M N O P R S Š T U V

Ptah

Ptah byl hlavním božstvem Memfidy (Mennoferu), byl uctíván jako součást triády spolu se svou manželkou, lví bohyní Sachmet a bohem lotosu Nefertemem. Později byl za Ptahova syna považován zbožštěný architekt komplexu Džoserovy stupňovité pyramidy v Sakkáře Imhotep. Jako hlavní bůh stvořitel byl Ptah považován za patrona řemeslníků, proto byl důležitou postavou v Dér el-Medíně, vesnici řemeslníků, kteří stavěli hrobky v Údolí králů.

V Memfidě (Mennoferu) měl nejvyšší kněz Ptahova kultu titul "Velký dozorce řemeslníků". Byl znázorňován v lidské, zčásti mumifikované podobě s přiléhavou čapkou na hlavě. V ruce držel hůl tvořenou was - žezlem moci, džed - sloupem stability a anch - znakem pro život.

Od doby Střední říše byl Ptah zobrazován s rovnou bradkou. V období Staré říše byl Ptah spojován s memfidským pohřebním bohem se sokolí hlavou Sokarem (Ptah-Sokar). V pozdním období se toto božstvo stalo Ptah-Sokar-Usirem. Jako součást pohřebního vybavení byly do hrobek často umísťovány dřevěné mumifikované sošky se sokolí hlavou.

Ptah   bohové starověkého Egypta
Ptah   Ptah-Sokar-Usir

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě