Hora Sinaj - Starověký Egypt

Hora Sinaj

Napsal Felgr Pavel on .

Hora Sinaj byla místem, kde Bůh předal Izraelitům svých Deset přikázání. Dnes se za bájnou horu Sinaj považuje vrcholek Jabal Musa (egyptským dialektem Gabal Musa - 2285 m.n.m.) na Sinajském poloostrově. Jabal Musa znamená v arabštině Mojžíšova Hora.

V počátcích křesťanství se za horu Sinaj považovala spíše hora Serbal (Gebel Serbal). Ještě dnes jsou na Gebel Serbal vidět nápisy, které do kamenů na jejím úpatí vytesali první křesťané. Jenže v 5. století však byla hora Serbal zavržena a novým Sinajem se stala hora Svaté Kateřiny (2629 m.n.m.). Právě zde dodnes stojí i stejnojmenný klášter Svaté Kateřiny.

Jabal Musa, aktuálně uváděná hora Sinaj

I když je hora Svaté Kateřiny nejvyšší v oblasti, což by odpovídalo i popisu v Bibli, je od 15. století jako hora Sinaj uváděn výše zmiňovaný vrcholek Jabal Musa. Chcete-li vystoupat na Jabal Musa, čeká vás odměněna - výhled na Sinajský poloostrov. Budete si moci také prohlédnout muslimskou mešitu a ortdoxní řecký kostelík na jejím vrcholku. Ani jedna stavba bohužel není otevřena pro veřejnost.

Nedaleko vrcholu hory Sinaj můžete navštívit i Mojžíšovu jeskyni, kde podle Bible čekal Mojžíš na udělení božích přikázání.

Hora Sinaj

Hora Sinaj

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě