Asuán - pátrání po tajemství staveb faraonů 1.díl - Starověký Egypt

Asuán - pátrání po tajemství staveb faraonů 1.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Na dně Nilu spočívají bezpochyby archeologické skvosty, lodě s vzácným nákladem… A přesto se až do začátku tohoto dobrodružství (rok 2007) do vod řeky neponořil žádný archeolog. Na podzim roku 2007 přijelo do Asuánu několik egyptologů, kteří se zúčastní podmořského výzkumu starobylého města.

V Asuánu se uskutečnil první ponor do Nilu s cílem vypracovat archeologickou mapu řeky. Skupina archeologů začala pracovat u prvního kataraktu, kde si Nil razí cestu mezi žulovými ostrůvky. Na největším z nich – Sloním ostrově – kde se nacházelo starobylé město Asuán, bylo postaveno několik chrámů, z nichž jsou dnes už jen zříceniny. Chrámy byly zasvěceny bohu Chnumovi, zobrazovanému v podobě berana, jímž vstupuje řeka do země.

Nedaleko Sloního ostrova se nacházely kamenolomy s růžovou žulou, která byla velmi vzácná a mezi faraony velmi oblíbená. Dokument přináší pohled na to, jak lomy vypadaly na počátku práce a jak se jejich tvář postupně měnila. Přináší také pohled na vysekávání obelisků a jejich transport na místo určení.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě