fbpx
Kdo byli rodiče Tutanchamona

Kdo byl vlastně Tutanchamon? Kdo byli jeho rodiče? Byl synem Amenhotepa IV. (Achnatona) a Nefertiti, nebo Amenhotepa IV. (Achnatona) a jiné jeho manželky (snad jménem Kija) a nebo dokonce byli jeho rodiči Amenhotep III. a Teje? Dlouho nebylo známo, kdo byli rodiče tohoto faraona, který zemřel příliš mlád na to, aby se výraznějším způsobem zapsal do historie starověkého Egypta.

Egyptologům a odborníkům na genetiku se podařilo záhadu rodičovství rozluštit a tak dnes víme bezpečně, kdo byl otcem faraona Tutanchamona. Víme také, kde hledat jeho matku, ale její jméno je zatím zahaleno tajemstvím. Ale nepředbíhejme.

Tutanchamon – počátky u Juji a Cuji

Pokud budeme pátrat po rodičích faraona Tutanchamona, pak nejčastěji se jako otec uvádí Achnaton. Ale byl to skutečně on? A kdo byla jeho matka? Bezpečně víme, že matkou faraona Tutanchamona nemohla být Nefertiti, protože (jak uvádí dobové záznamy) měla s Achnatonem 6 dcer. Proto bylo nutno jít proti proudu času a využít analýzy DNA několika mumií, aby bylo možné s určitostí určit rodiče Tutanchamona.

Pokud vycházíme z předpokladu, že Achnaton byl otec Tutanchamona, a vezmeme-li v úvahu to, že Achnaton byl synem Amenhotepa III. a Teje, dostáváme se tak až k rodičům Teje, kterými byli Juja a Cuja. Z jejich mumií (byli pohřbeni v hrobce KV 46) byla provedena analýza DNA. Aby bylo možné tedy přesně určit rodiče Tutanchamona, bylo potřeba mít:

 • mumie Juji a Cuji
 • mumii Amenhotepa III. (byla nalezena v hrobce KV 35 Amenhotepa II.)
 • mumii Teje (manželky Amenhotepa III.)

Pátrání po mumii Teje

V jedné z vedlejších komor v hrobce KV 35 byly ale objeveny mumie dvou žen, které se označovaly jako mumie starší žena a mumie mladší žena. Protože obě mumie měly pokrčenou levou ruku v lokti směřující k hrudníku (srdci), byl to důkaz toho, že se jedná o ženu faraona, protože takto byly pohřbívány pouze manželky faraonů. Ale o kterou manželku jde?

Pod hlavou mumie starší ženy byl nalezen pramen rusých vlasů, které se nápadně podobaly pramenu vlasů, který byl nalezen v hrobce KV 62 faraona Tutanchamona a také v hrobce KV 55, která je připisována Achnatonovi. Zda v ní ale je skutečně pohřben Achnaton nebylo nikdy prokázáno. Proto se provedla analýza DNA Juji a Cuji a mumie označené jako „starší žena“ z vedlejší komory hrobky KV 35.

Analýza DNA – Juja a Cuja

Výsledek analýzy jasně prokázal, že „starší žena“ z vedlejší komory KV 35 je manželka Amenhotepa III. – Teje, jak je patrné z obrázku. Tím jsme tedy nejen identifikovali Teji, ale víme také, že pramen rusých vlasů, který byl nalezen v hrobce KV 62 a KV 55 je shodný s pramenem vlasů „starší ženy“ z KV 35 – tedy Teje. To je jeden plusový bod pro to, aby v hrobce KV 55 byl identifikován Achnaton. Ale je to skutečně on?

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.