Kdo byli rodiče Tutanchamona - 2.díl - Starověký Egypt

Kdo byli rodiče Tutanchamona - 2.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Aby bylo možné určit, zda byl v hrobce KV 55 skutečně pochován Achnaton, byla provedena analýza DNA mumie. Někteří egyptologové se domnívali, že by v hrobce KV 55 mohl být pochován faraon Smenchkare. Také Smenchkare (možná syn Amenhotepa III. a jeho nejstarší dcery Sitamon) byl považován za možného otce Tutanchamona. Rusé vlasy Teje, které zde byly nalezeny sice dávaly tušit, že se jedná o někoho z její rodiny, ale nedávají jistotu, že jde o Achnatona.

Bylo několik důkazů, které hovořily pro Anchnatona, stejně jako několik důkazů, které hovořily pro Smenchkarea. Rozbory mumie z hrobky KV 55 týmem forézních specialistů vedly k závěru, že se jedná o muže maximálně kolem 25 let, což bylo příliš málo na Achnatona, který zemřel zhruba ve 40ti letech. To byl tedy důkaz, který hovořil pro Smenchkarea. Na druhé straně v hrobce byly objeveny na rakvi kartuše s epitety, které používal pouze Achnaton – to tedy byl důkaz hovořící pro Achnatona. Rozhodnutí měla přinást analýza DNA.

Analýza DNA – Amenhotep III., Teje, Achnaton

V hrobce KV 55 je pohřben Achnaton

Jak je vidět na obrázku, analýza DNA jasně prokázala, že se jedná o syna Amenhotepa III. a Teje. A protože jediný syn Amenhotepa III. a Teje, který vládl Egyptu jako faraon byl Achnaton, nemůže být pochyb o tom, že v hrobce KV 55 je mumie právě tohoto faraona – Achnatona. Navíc nové CT snímkování prokázalo degenerativní změny na páteři mumie související s věkem kolem 40ti let – to je další důkaz toho, že se jedná o Achnatona. Víme tedy, kdo je v hrobce KV 55 pohřben, ale zatím stále ještě nevíme nic nového o tom, kdo byli rodiče Tutanchamona.

Ptáte se jak je to možné? Jednoduše proto, že se předpokládá, že otcem Tutanchamona byl Achnaton. Pokud by byl tento předpoklad správný, musela by analýza DNA mumie Tutanchamona obsahovat stejné genetické znaky, jaké nacházíme u Achnatona. Příbuzní muži mají stejný vzorec chromozomu Y, který se dědí přímo z otce na syna. Potvrdí tedy analýza DNA Achnatona a Tutanchamona, že se jedná o otce se synem?

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě