Kdo byli rodiče Tutanchamona - 3.díl - Starověký Egypt

Kdo byli rodiče Tutanchamona - 3.díl

Napsal Felgr Pavel on .

Analýza DNA pomohla v identifikaci mumie Teje, která byla objevena v jedné z vedlejších komor hrobky KV 35 Amenhotepa II., která sloužila jako úkryt mumií. Díky analýze DNA bylo možné určit, že původně „starší žena“ je skutčně Teje, stejně jako analýza DNA můžeme říci, zda v hrobce KV 55 je nebo není pohřeben Achnaton. Byl tedy Amenhotep IV. (Achnaton) skutečně otcem Tutanchamona?

Analýza DNA – Amenhotep III., Teje, Achnaton, Tutanchamon

Při pohledu na obrázek je zřejmé, že chromozom Y byl předán z otce na syna a Achnaton tak je otcem mladého faraona Tutanchamona. Všimněte si zejména markeru 12, který Teje získala od Cuji, následně jej předala Achnatonovi a ten Tutanchamonovi. V tuto chvíli tedy můžeme říci, že známe otce Tutanchamona – potvrdil se obecný předpoklad, že se jedná o Achnatona. Kdo byla ale jeho matka?

Překvapivé svědectví

Jak jsem již uvedl, analýza DNA egyptologům pomohla určit mumie Teje a Achnatona, stejně jako pomohla prokázat to, že Achnaton je otcem Tutanchamona. Jistě si ale vzpomínáte, že ve vedlejší komoře hrobky KV 35 byla ještě jedna mumie, která byla dosud označována jako „mladší žena“. O koho se ale jedná?

Také tato mumie podstoupila analýzu DNA a výsledek přinesl hned dvě překvapení. Prvním překvapením bylo, že její DNA odpovídá DNA Tutanchamona! To znamená, že se jedná o jeho matku. Byla tedy objevena mumie matky Tutanchamona, ale nebylo zatím známo, o koho se jedná.

Kdo je "mladší žena" z hrobky KV 35?

Jedno překvapení však ještě egyptology čekalo – DNA „mladší ženy“ odpovídala nejen DNA Tutanchamona, ale navíc prokázala, že stejně jako Achnaton byla dcerou Amenhotepa III. a Teje! Achnaton tedy počal Tutanachamona se svojí sestrou. Její jméno zatím zůstává utajeno, ale podstatnější než jméno je ten fakt, že tento incest (a v historii starověkého Egypta ani první ani poslední) může být jedním z důvodů, proč Tutanchamon zemřel tak mlád.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě