fbpx
Hrobky v Údolí královen

Ramesse III. pojmenoval několik svých synů stejně jako Ramesse II. a právě princ Amonhirchepešef (hrobka QV 55) a princ Chaemuaset (hrobka QV 44) jsou syny Ramesse III. a je potřeba je odlišit od stejnojmenných synů Ramesse II. Jinak hrobka prince Amonhirchepešefa je velice podobná hrobce Chaemuaseta (což byl jeho bratr nebo nevlastní bratr). Hrobka je co do velikosti trochu menší, ale kvalita výzdoby je stejná, jako v hrobce QV 44.

Amonhirchepešef byl egyptským princem, dědicem trůnu, královským písařem a velitelem vozatajů. Pokud byli Amonhirchepešef a Chaemuaset opravdu bratři, byla by Tyti jeho matkou. Přesvědčivé důkazy o tom, zda byli skutečně bratři a nebo nevlastní bratři ale zatím chybí.

Někteří egyptologové se domnívají, že Amonhirchepešef zemřel mladý - dokonce snad ještě před dosažením dospělosti. Ve své hrobce ale zcela jistě nebyl nikdy pohřben - sarkofág, který byl původně určen pro královnu Tausret, byl opatřen jeho jmény a byl objeven v hrobce KV 13 kancléře Baje. Lze tedy předpokládat, že byl princ pohřben právě tam.

Plán hrobky prince Amonhirchepešefa QV 55

Vchod do hrobky se nachází u paty příkrého schodiště a objevil ho v roce 1904 italský egyptolog Ernesto Schiaparelli (1856-1928). Hrobka byla prázdná, nacházel se zde pouze sarkofág. Stěny byly v perfektním stavu zdobené ve stylu 20. dynastie.

Na pravé straně přední stěny předsíně je poškozená postava boha Thovta, za kterou je znázorněn Ramesse III. s Esetou. Právě tato scéna je mistrovsky provedená do nejmenších detailů. Na přední stěně je znázorněn Amonhirchepešef s vějířem v ruce. Stojí za další postavou svého otce, který koná úlitbu před Ptahem.

Detaily všech těchto postav a scén jsou mistrovsky provedené a patří k tomu nejlepšímu, co může Nová říše nabídnout. Ze pozornost stojí napřiklad zadní stěna a detailně propracovaný oděv Ramesse III. stojícího se svým synem vedle Esety. Každá postava Ramesse III. i Amonhirchepešefa má v těchto scénách jiný oděv a každý je propracován do nejmenších detailů.

Pohřební komora hrobky QV 55

Na přední stěně po obou stranách dveří je Amonhirchepešef znázorněn jako Inmutefův kněz oděný v panteří kůži s tlapami a drápy, ale bez spony ve tvaru panteří hlavy, která je součástí tohoto oděvu. Ne levé i pravé stěně jsou scény ze 145. a 146. kapitoly Knihy mrtvých. Tyto kapitoly popisují 21 bran, které střeží démoni a kterýmy Ramesse III. provádí svého syna.

Scény z Knihy bran doplňují scény, které najdeme v Chaemuasetově hrobce - zde se nacházejí texty týkající se páté až osmé brány, v Chaemuasetově hrobce pak deváté až šestnácté brány. To podle některých egyptologů znamená, že Chaemuasetova hrobka byla zdobena později než hrobka Amonhirchepešefa.

Vedlejší místnost, do které se vchází pravou stěnou pohřební komory, je nezdobená. Za pohřební komorou je zadní komora, která je také nezdobená, ale nachází se zde antropoidní sarkofág.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.