Hrobky v Údolí královen - Starověký Egypt

Hrobka Nefertari QV 66 v Údolí královen

Napsal Felgr Pavel on .

Nenajdeme v historii starověkého Egypta příliš žen, které byly svým manželem tak milovány a hrály aktivnější roli při správě Egypta. Nefertari takovou nepochybně byla – Ramesse II. si vzala dřív, než nastoupil na trůn a po celých 26 let byla jeho hlavní manželkou, důvěrnicí a spolupracovnicí.

Jen pro představu uvádím tituly Nefertari - Milovaná Mutou, Velká královská manželka, božská manželka, matka krále, dědičná šlechtična a „Ta, pro niž svítí slunce“.. K tomu přidejme tituly Paní Horního a Dolního Egypta nebo Paní Obou zemí, což jsou ženské verze titulatury, která byla určena pouze pro faranona.

Hrobka prince Amonhirchepešefa QV 55 v Údolí královen

Napsal Felgr Pavel on .

Ramesse III. pojmenoval několik svých synů stejně jako Ramesse II. a právě princ Amonhirchepešef (hrobka QV 55) a princ Chaemuaset (hrobka QV 44) jsou syny Ramesse III. a je potřeba je odlišit od stejnojmenných synů Ramesse II. Jinak hrobka prince Amonhirchepešefa je velice podobná hrobce Chaemuaseta (což byl jeho bratr nebo nevlastní bratr). Hrobka je co do velikosti trochu menší, ale kvalita výzdoby je stejná, jako v hrobce QV 44.

Hrobka prince Chaemuaseta QV 44 v Údolí královen

Napsal Felgr Pavel on .

Hrobka prince Chaemuaseta QV 44 se nachází v jihovýchodním rohu Údolí královen a velmi se podobá hrobce jeho nevlastního bratra - prince Amonhirchepešefa (hrobka QW 55). Oba princové byly syny Ramesse III. a je důležité je rozlišovat od stejnojmenných synů Ramesse II.

Chaemuaset byl nejstarším synem Ramesse III. a podle některých egyptologů byla jeho matkou královna Tyti. Její hrobka se nachází poblíž hrobky Chaemuaseta.

Hrobka Tyti QV 52 v Údolí královen

Napsal Felgr Pavel on .

Jakou roli hrála Tyti na ramessovském dvoře je dosud nejasné. Podle některých egyptologů byla Tyti manželkou faraona Ramesse III. a matkou Amonhirchepešefa, jehož hrobka QV 55 je poblíž hrobky Tyti. To by tuto možnost podporovalo. Dalším důkazem by mohlo být to, že hrobka Tyti a hrobka Amonhirchepešefa mají některé podobné rysy - stejně tak s hrobkou Chaemuaseta QV 44. Byla tedy Tyti i matkou Chaemuaseta?

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě