fbpx
Hrobky v Údolí králů

Hrobka faraona Amenhotepa II. KV 35 je jednou z nejkrásnějších hrobek v Údolí králů. Leží na úpatí příkrého útesu asi 150m západně od hrobky faraona Tutanchamona. Byla záměrně umístěna pod „vodopád“, kterým se řinuly přívaly vod, kdykoliv v horách nad údolím pršelo. Takové přívalové deště nesly tuny písku a kamení, které postupně zasypávaly vstup do hrobky stále většími nánosy. Tento důmyslný postup se objevuje u hrobek rané 18. dynastie.

Nedávno byl vstup do hrobky KV 35 zastřešen, aby se předešlo budoucím zátopovým škodám. Než došlo k zastřešení vchodu, byl vstup velice dobře maskován a také proto si ji v 10. století př.n.l. vybrali kněží jako skrýš královských mumií z Nové říše – Victor Loret (který hrobku objevil v roce 1898, pouhý měsíc po objevu hrobky Thutmose III. KV 34) zde nalezl mumie Thutmose IV., Amenhotepa III., Merenptaha, Setnino II., Siptaha, Sethnachta, Ramesse IV., Ramesse V. a Ramesse VI. Tyto mumie byly přemístěny do Egyptského muzea v Káhiře.

Základní plán hrobky faraona Amenhotepa II. KV 35 je obdobný jako u hrobky faraona Thutmose III. KV 34, ale některé prvky jsou v této hrobce zdůrazněny a jiné přidány. Prudce svažující se schodiště vede do chodby, která vede k dalšímu schodišti, po kterém se dostaneme do komory se šachtou - šachta je 6,5m hluboká a má na dně vytesanou malou obdélnou místnost. Tato místnost naznačuje, že šachta byla pravděpodobně symbolickou hrobkou boha Usira. Následuje místnost se dvěma pilíři a stejně jako v případě hrobky KV 34 faraona Thutmose III. je i zde v levém předním rohu vytesáno příkré schodiště vedoucí do pohřební komory.

Pohřební komora hrobky Amenhotepa II.

Právě v pohřební komora hrobky Amenhotepa II. má nejvíce odlišností v porovnání s hrobkou faraona Thutmose III. Velikost obou pohřebních komor je přibližně stejná (hrobka faraona Thurmose III. KV 34 má pohřební komoru velkou 380m3, hrobka faraona Amenhotepa II. KV 35 má pohřební komoru velkou 408m3). Pohřební komora v hrobce Amenhotepa II. KV 35 má pravidelný obdélný tvar a její strop podepírá v přední části šest pilířů. Podlaha v zadní části pohřební komory je vytesána o 1,5m hlouběji než v přední části, což místnost rozděluje na dvě části. V zadní části se nachází sarkofág ze žlutého křemence, který byl stejně jako sarkofág Thutmose III. omalován červeně.

Hrobka faraona Amenhotepa II. KV 35 má vyzdobenou pouze pohřební komoru, ale mistrovská kvalita kreseb je jedním z nejlepších dokladů hrobního umění Nové říše. Zdi jsou pokryty kompletní verzí knihy Amduat, stejně jako v hrobce faraona Thutmose III. KV 34. Na čtyřiadvaceti stěnách šesti pilířů najdeme střídavě tři božstva – 10x je faraon s bohyní Hathorou, 8x s Usirem a 6x s Anupem.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.