fbpx

Hrobka faraona Sethi II. KV 15 se nachází v jihozápadní části Údolí králů jen několik metrů od jeho manželky Tausrety (hrobka KV 14). Hrobka byla otevřena již ve starověku, což dokládají řecká a latinská graffita. Evropané se do jejích útrob podívali prvně v 18. století a na počátku 20. století ji vyčistil Howard Carter, ale o její výstavbě, výzdobě a jejím využití je dosud několik nezodpovězených otázek.

Plán hrobky faraona Sethi II.

Plán hrobky KV 15 je velice jednoduchý a zkrácený, protože tato hrobka nebyla nikdy dokončena. Původně plánovaná chodba za pilířovou síní „F“ byla rychle přestavěná na pohřební komoru. Sethi II. byl nejstarším synem Merenptaha, ale spory o následnictví na egyptském trůnu a krátká vláda Amenemose vládu Sethi II. zkrátily a zkomplikovaly. Je tedy pochopitelné, že plánování královského pohřbu bylo za této situace nejistou činností.

Vstupní brána do chodby "B" je zdobena postavami bohyně Maat, které klečí na košíku. Reliéfy v této části hrobky jsou vynikající kvality, což je například dobře vidět na oděvu faraona. V této chodbě najdeme také Hymnus na Rea. Pečlivě vytesaný a vymalovaný text končí před koncem chodby "B" a je nahrazen hieroglyfy, které jsou psány červeným inkoustem. Stejná výzdoba je v následující chodbě "C", kde také pokračuje Hymnus na Rea, ale najdeme tu i knihu Amduat. Také chodba "D" je zdobena červeným inkoustem – najdeme zde knihu Amduat.

V místnosti "E" (tradičně komora se šachtou) nebyla vyhloubena žádná šachta, ale horní části stěn jsou vyzdobeny obrazy soch bohů – jejich hrubé červené obrysy jsou vyplněny sytě žlutým okrem. Pilířová síň "F" má v zadní části sestupnou cestu a najdeme zde čtyři pilíře. Tato část hrobky je zdobena Knihou bran.

Pohřební komora hrobky Sethi II.

Na pohřební komoru byla rychle upravena půdvodně plánovaná chodba za pilířovou síní. Hrubě vytesané stěny byly omítnuty a vyzdobeny hrubými malbami z Knihy bran. Strop zdobí malba velké a neobvyklé postavy bohyně Nut. Sarkofág Sethi II. byl z červené žuly a leží rozbitý na podlaze.

Hrobka KV15 Sethi II.
Hrobka faraona Sethi II. KV 15 - pilířová síň

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.