Hrobky v Údolí králů

V roce 1987 objevili po více než století hrobku, která byla "ztracena" – byla to hrobka synů Ramesse II. KV 5, pátá hrobka jižně od vchodu do údolí. První zmínku o hrobce podal v roce 1825 Angličan James Buton, který prokopal naplavenou sutí úzkou cestičku a dokázal se prokopat asi 25m do nitra hrobky. Dostal se do 8 komor, kde ale nenašel žádnou výzdobu a usoudil, že tato hrobka je naprosto nezajímavá díra v zemi.

Uplynulo téměř sto let a stejný názor na hrobku měl i Howard Carter – dokonce vršil suť ze svých vykopávek na vchod do této hrobky. V roce 1987 se k hrobce dostali členové Theban Mapping Project a začali odstraňovat suť z první komory. Zjistili, že je hrobka zdobena důležitými scénami a texty, podle kterých byla hrobka místem posledního odpočinku několika synů Ramesse II. V průběhu dalších let byla odhalena výzdoba na každé stěně a sloupu, které archeologové vyčistili.

V únoru 1995 se při výkopech v zadní části komory s šestnácti pilíří (3) objevily dveře vedoucí do soustavy dlouhých chodeb. Hluboko v nitru hory z nich vybíhá po obou stranách přes 50 místností. Hrobka KV 5 se tak stala největší hrobkou v Údolí králů a jednou z největších hrobek v Egyptě vůbec. Čištění hrobky pokračovalo a do roku 2004 objevili členové Theban Mapping Project přes 130 chodeb komor.

Hrobka synů Ramesse II.

1 komora 1
2 komora 2
3 komora s 16 pilíři
4 komora s 6 pilíři
5 pilířová síň
6 komora 6
7 chodba
8 komora 8
9 komora 9
10 chodba
11 chodba
12 chodba
13 chodba
14 pilířová síň
15 komora 15
16 chodba
17 komora 17
18 komora 18
19 komora 19
20 chodba

 

Dovolená v Egyptě

Dokumentární filmy

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.