Velká pyramida v Gíze - Starověký Egypt

Kalif al-Ma’mún ve Velké pyramidě - 3. část

on .

Máme tu tedy důkaz, že do Velké pyramidy byl umístěn pohyblivý vstupní kámen a že sestupná chodba byla v průběhu dějin nejspíš mnohokrát navštívena. Získání přístupu do pyramidy však přesto nebylo jednoduché. Pokud neexistovalo schodiště vytesané do bloků pláště pyramidy, které na ní nyní chybí, muselo by být proti pyramidě vztyčeno několik žebříků, aby bylo možné ke dveřím dosáhnout.

Kalif al-Ma’mún ve Velké pyramidě - 2. část

on .

Nabízí se také otázka, proč Ma'mún začal v prvé řadě s hloubením tunelu dovnitř pyramidy. Nejen, že přítomnost pravého vstupu do pyramidy byla v tehdejší době dobře známá, lidé rovněž věděli o sestupné chodbě a podpovrchové jeskyni u úpatí pyramidy.

Kalif al-Ma’mún ve Velké pyramidě

on .

Výčet objevených horních komor uvnitř Velké pyramidy v Gíze je dobře známý. Arabský guvernér Káhiry, známý jako kalif al-Ma’mún, se v 9. století rozhodl, že chce sám vidět, co je uvnitř Velké pyramidy. Protože však byl vchod do pyramidy ukrytý a jeho umístění neznámé, začali jeho dělníci s kladivy a dláty směle kopat tunel skrz plášť a středové bloky.

Teorie o šachtách Velké pyramidy má trhliny - 5. část

on .

Další otázkou, kterou si musíme položit je, kde na povrchu Země tento rozlehlý pyramidový trojúhelník leží? Jak bylo vysvětleno v knize K2, Quest of the Gods (K2, Hledání Bohů), pokud použijeme Gízu jako náš nultý meridián zeměpisné délky, pak se tento obrovský trojúhelník rozprostírá v západní Himaláji v oblasti známé jako Karákóram.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě