fbpx
Velká pyramida v Gíze

Máme tu tedy důkaz, že do Velké pyramidy byl umístěn pohyblivý vstupní kámen a že sestupná chodba byla v průběhu dějin nejspíš mnohokrát navštívena. Získání přístupu do pyramidy však přesto nebylo jednoduché. Pokud neexistovalo schodiště vytesané do bloků pláště pyramidy, které na ní nyní chybí, muselo by být proti pyramidě vztyčeno několik žebříků, aby bylo možné ke dveřím dosáhnout.

Zdá se, že vstupní kámen do Velké pyramidy musel mít nějakou kliku, která by se dala stisknout a také by byla potřeba nějaká vzpěra, která by udržela dveře otevřené, zatímco by se zasvěcenec škrábal do úzké díry a dolů do sestupné chodby. Také by musel být dolů pomalu spouštěn provaz s uzly v délce celé chodby, aby byl umožněn jednoduchý výstup ze tmy a zlověstných hloubek posvátné pyramidy.

Taková horečná aktivita by v průběhu tisíciletí bezpochyby poškrábala a velmi zjevným způsobem poznamenala vchod do pyramidy. Přesto je obecně přijímaný fakt, že bloky v plášti pyramidy musely být v průběhu vlády Ma'múna neporušené, protože se zdá, že byly použity sultánem Hasanem pro stavbu jeho mešity v roce 1356.

Velká pyramida - příliš mnoho otázek

Je tedy otázkou, proč by Ma'mún nedokázal spatřit tyto mnohé prozrazující známky a původní vstup do pyramidy, který ležel jen několik metrů nad ním.

 • Proč by neviděl kliku na dveřích nebo odřená místa na hladkém exteriéru?
 • A v této době už musela být známá poloha pravého vstupu, tak proč by se nikdo z místních nenechal „přesvědčit“, aby mu tento vstup ukázal?

Tato očividná neviditelnost původního vstupu nemohla být způsobena například ani navátým pískem, protože Ma'múnova chodba ležela pod úrovní skutečného vstupu. Co bylo tedy tím problémem?

 • Proč bylo vynaloženo tolik úsilí na kopání nové chodby, když původní vstup ležel přímo nad ní?

Byly zde vzneseny některé velmi důležité otázky:

 • Proč Ma'mún neviděl skutečný vstup do Velké pyramidy, když se o něm tak dobře vědělo a byl tak blízko k jeho vlastnímu vchodu?
 • A když Ma'mún nevěděl, kde byl skutečný vstup, jak je možné, že byl náhradní vstup tak přesný?
 • Ale kdyby se vědělo o původním vstupu, jak tedy Ma'mún objevil stoupající chodbu, která byla při stavbě pyramidy pečlivě ukryta?

Je to tak trochu začarovaný kruh.

Velká pyramida - rozložení komor ve Velké pyramidě

Autor: Ralph Ellis, český překlad Alííí

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.