fbpx
Velká pyramida v Gíze

Různí spisovatelé již dříve zmínili poměr 7:11 pro exteriéry pyramid, mj. dokonce i v Petrieho knize Pyramids and Temples of Gizeh (Pyramidy a chrámy v Gíze). A poměr 7:11 pro kameny vnějšího pláště Velké pyramidy se objevil, protože pyramida je postavena za použití matematické konstanty pí jako modelu nebo ukazatele.

Nejjednodušší poměr pí, který poskytuje hodnoty celých čísel na obou stranách této matematické konstanty je 7:22 a odtud byl převzat poměr 7:11 pro vnější rozměry pyramidy. Zvýšení hodnoty z 11 na 22 je kvůli vzorci pro kruh, který byl vynásoben 2 (tedy: 2 x Π x r).

Kompletní řešení záhady malých šachet však přišlo, když bylo zjištěno, že čísla pro úhly šachet také reprezentují stejné poměry pí (úhel stoupání i lineární rozměry šachet). Samotné šachty se odchylují nahoru či dolů o několik desetin stupně, ale průměrná trajektorie je celkem spolehlivá. Pokud předpokládáme, že architekt stavěl šachty v úhlech s přesností na 0,5°, pak jsou úhly 4 malých šachet, které se rozvětvují z hlavní komory Velké pyramidy, tyto: 45°, 39,5°, 39,5° a 32,5°.

A pokud zakreslíme tyto úhly a délky do té části pyramidy, kde se šachty kříží, stane se něco zajímavého – stoupání každé šachty je přesně 70 královských loktů (1 egyptský královský loket = 52 cm). A 70 královských loktů je přesně 1/4 výšky samotné pyramidy dlouhé 280 královských loktů. Lineární rozměry malých šachet, včetně důležitého svislého stoupání v loktech, souvisí matematicky i s rozměry v loktech samotné pyramidy.

Šachty ve Velké pyramidě (Cheopsově pyramidě)

Svislé stoupání všech malých šachet je 70 královských loktů,
tj. 1/4 z výšky Velké pyramidy dlouhé 280 královských loktů

Pozoruhodná symetričnost šachet Velké pyramidy

A zatímco tohle všechno je docela důmyslné, v symetričnosti šachet je toho ještě mnohem více. Pokud odečteme větší úhel od toho menšího na každé straně pyramidy (na severní a jižní straně), číselné rozdíly mezi úhly jsou následující:

45° mínus 39,5° = 5,5°
39,5° mínus 32,5° = 7°
hodnota 5,5 je 1/4 z 22.

Překvapivě je zde opět stejný poměr pí čísel (7:11 nebo 7:22), ale v tomto případě se jedná o úhel, nikoliv o délku. Znovu můžeme vidět celou povahu úhlu těchto šachet. Nejen že jsou lineární rozměry šachet úzce spjaty s rozměry pyramidy, rozměry pyramid jsou také úzce spjaty s číselnými rozdíly úhlů. Toho je až překvapivě obtížné dosáhnout, zvlášť pokud je výchozím bodem pro všechna tato čísla matematická konstanta pí! Částečně toho lze dosáhnout tak, že ústřední úhel 39,5° může být odvozen z (2 x Pi)2 a také z arcsin z 7/11 (nebo 1/2 pí).

Vyvrácení teorie, že šachty míří na hvězdy

A ten opravdu důležitý výstup ze vší této matematické symetrie je ten, že to úplně vyvrací teorii šachet mířících na hvězdy. Čtenáři mohou jasně vidět, že délky a úhly malých šachet ve Velké pyramidě používají matematickou konstantu pí jako základní kritérium pro plán stavby. Jsou to šachty založené na pí. To ale znamená, že úhel jejich stoupání je stanoven prostřednictvím pí a ne polohou konkrétních hvězd v určitém období.

Úhel sklonu šachty podle pí nemůže mířit ke konkrétní hvězdě, může pouze mířit v pevně daném úhlu a jakékoliv směřování ke hvězdě je tedy jen náhodné. Pokud však můžete libovolně změnit období, se kterým se mění i úhel stoupání hvězdy prostřednictvím precese, pak můžete teorii šachet mířících na hvězdy učinit platnou. Pokud objevíme šachtu s úhlem 55°, bude odpovídat pozici Orionu okolo roku 4 450 př.n.l. A tak můžeme pokračovat donekonečna – pro jakýkoliv úhel a jakékoliv období. Teorie šachet mířících na hvězdy je nekonečně flexibilní a proto také nekonečně nepravdivá.pokračování příště

Zdroj: Ancient Origins; Autor: Ralph Ellis; Český překlad: Alííí

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.