fbpx
Velká pyramida v Gíze

Když tedy tyto malé šachty nemíří na hvězdy, co vlastně dělají? Je zcela zřejmé, že jsou důležité, protože jejich složitý návrh musel zdvojnásobit čas potřebný pro stavbu pyramidy – jak demonstruje Rudolf Gantenbrink v jeho podrobných technických návrzích pro pyramidu. 

Podívejte se prosím na stránku http://www.cheops.org, kde má Rudolf jeho profesionální diagramy a podrobná vysvětlení těchto malých šachet. Překvapivě leží odpověď v matematice vycházející přímo ze střední školy.

Co nám říkají šachty ve Velké pyramidě

Poměr pí 7:11 je o délkách, nikoliv o úhlech. Úhlové rozdíly, které jsme použili – 7° a 5,5° jsou úhlové míry, a proto nijak nesouvisí s lineárními rozměry, které jsou zásadní pro poměr pí. Architekt nám tedy zanechal záhadu k vyřešení – ‘Kdy není sklon úhlem ale délkou?’ Může to znít jako neřešitelná otázka, ale odpověď leží v každé mapě.

K zakreslení pozice na mapě potřebujeme zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku. Ale při použití této techniky zakreslování je vhodné mít systém pro měření vzdálenosti, který je spojený s rozměry Země. A tak je jako jednotka v námořní navigaci námořní míle, která je definovaná jako 1/21,600 obvodu Země nebo 1/60 stupně zeměpisné šířky. Mezi námi, délka námořní míle je z tohoto důvodu dvojnásobek obvodu Velké pyramidy.

Velká pyramida jako mapa?

Takže odpověď na záludnou hádanku našeho architekta leží v definici námořní míle, protože tato jednotka souvisí s velikostí Země a může proto být měřena jako úhlová míra, zaměřená na střed Země. Jeden stupeň oblouku ve středu Země odpovídá 60 námořním mílím zeměpisné šířky na povrchu Země. A tak jsme našli velmi přesnou a logickou situaci, kdy je lineární délka definována úhlovou mírou. Je to pokaždé, kdy navigátor zanáší polohu do mapy. Zdálo by se tedy, že naše úhly šachet ve Velké pyramidě jsou vlastně souřadnicemi na mapě.

Každé velké pátrání potřebuje starověkou mapu s vyznačenou značkou „X“. Ač se to zdá zvláštní, ukazuje se, že přesně tohle máme i ve Velké pyramidě. Jak už bylo vysvětleno v knize K2, Quest of the Gods (K2, Hledání Bohů), umístění komor ve Velké pyramidě reprezentuje přesné rozmístění kontinentů na Zemi. Ale k čemu je mapa světa bez souřadnic, které by na ní byly umístěné? Aby byla mapa zajímavá, je nutné, aby v sobě měla vyznačené body „X“. A nyní se zdá, že právě to máme – sadu souřadnic k umístění do mapy Velké pyramidy!

Porozumění této důmyslné záhadě nám konečně po dlouhé době umožňuje zakreslovat do mapy-pokladu Velké pyramidy. Máme 4 úhly šachet, které můžou být pro toto cvičení použity a máme tak tedy 4 souřadnice, které mohou být zaneseny do mapy. Tyto úhly jsou:

 • Králova komora          45°    &  32.5°
 • Královnina komora      39.5° &  39.5°

Pokud tohle uděláme, stane se něco pozoruhodného. Protože jsou rozdíly mezi úhly těchto šachet přesně 7 a 5,5 stupňů, jak bylo vysvětleno výše, 2 body na mapě světa jsou ve velmi specifické poloze a souvisí jeden s druhým. A pokud jsou tyto body spojeny tak, jako na následujícím diagramu, má takto sestrojený trojúhelník rozměry přesně 7 x 5,5 stupňů zeměpisné šířky a zeměpisné délky v tomto pořadí. Pokud je trojúhelník zdvojený s jeho zřejmým symetrickým partnerem, je velikost výsledného nakresleného trojúhelníku na povrchu Země 7 x 11 stupňů – což jsou přesně stejný poměr rozměrů, který byl uplatněn ve Velké pyramidě.

Po zakreslení úhlů šachet Velké pyramidy do mapy je výsledkem trojúhelník se stejnými poměry jako má Velká pyramida

Po zakreslení úhlů šachet Velké pyramidy do mapy je výsledkem trojúhelník
se stejnými poměry jako má Velká pyramida

Máme tady obrovský trojúhelník nakreslený na povrchu Země, který má přesně stejný poměr rozměrů jako Velká pyramida a byl nakreslený s použitím úhlů získaných ze šachet Velké pyramidy. Je to náhoda? To si nemyslím.

Zdroj: Ancient Origins; Autor: Ralph Ellis; Český překlad: Alííí

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.