fbpx
Zádušní chrámy faraonů

Ramesse II. nazval svůj chrám "Chrám milionů let Vesermaatrea, v jednotě s Vasetem, na pozemcích Amona západně od Vasetu". Antickým návštěvníkům byla tato stavba známa jako Memnonium nebo také Hrobka Osymandiova.

Práce na stavbě Ramessea zahájil Ramesse II. hned po nástupu na trůn a dokončení stavby trvalo celých 22 let. Dnes se do Ramessea vstupuje úzkým vchodem v severovýchodním rohu ohradní zdi. Stezka odtud vede na jih kolem skladišť ze sušených cihel do Druhého nádvoří a odtud dále na východ směrem k Prvnímu pylonu.

Ramesseum - První nádvoří

Mezi Prvním a Druhým pylonem Ramessea se nacházelo První nádvoří, které pokrývá divoce rostoucí tráva. Na jeho jižní straně stála kdysi dvojitá řada sloupů a zanimi brána, která vede do faraonova paláce. Plán paláce byl podobný tomu, který stál v zádušním chrámu, který si nechal postavit otec Ramesse II. - Sethi I. nebo první variantě stavby faraona 20.dynastie Ramesse III. v Medínit Habu (Džametu).

Na západní straně dvora vedle zbytků Druhého pylonu leží zřícená kolosální socha Ramesse II. - jedna z nejslavnějších soch starověkého Egypta. Původně byla sedící postava faraona 17,5 metru vysoká a vážila přes 1000 tun. Zda měla tato socha stát jako součást páru soch před Druhým pylonem, nebo zda stála někde osamoceně.

Ramesseum - Druhý pylon

Druhý pylon utrpěl ještě více než První pylon a do dnešních dní z něj zbývá jen část jeho severní věže. Druhý pylon byl postaven na skále takřka 2 metry nad úrovní podlahy Prvního nádvoří. Kolem druhého nádvoří stojí portikus s řadami usirovských pilířů na východní a západní straně sloupů na západní, severní a jižní straně.

Západní fasáda je zdobena obrazy vojenských tažení do západní Asie. Je zde krásně zobrazen chaos bitvy - obrazy jsou plné zděšených koní, umírajících nebo mrtvých vojáků. Chetitská pěchota je drcena egyptskou jízdou a Chetité se vrhají do řeky Orontu ve snaze uniknout.

Ramesseum - Druhé nádvoří

Dláždění tvoří velké kamenné bloky, ale zdi, sloupy a pilíře jsou poničeny. Na západní straně vede trojí nízké schodiště k portiku a Hypostylovému sálu. Protikus má vepředu 10 usirovských pilířů a 10 sloupů. Na zdi za ním je pak Ramesse II. veden do chrámu Atumem a Moncuem, napravo pak klečí před Thébskou triádou a na dalších scénách obětuje Ptahovi a Minovi.

Ramesseum - Hypostylový sál

Tři brány za portikem vedou do Hypostylového sálu, který tvoří 48 pískovcových sloupů. Prostřední dvě řady sloupů po šesti jsou vyšší než ostatní sloupy, což umožňuje osvětlení mřížovými okny v převýšení. Na všech sloupech je zobrazen Ramesse II. při obětování bohům.

Na západ od Hypostylového sálu vedou dveře do Astronomického sálu. Strop tohoto sálu podepírá 8 sloupů a zdobí ho obrazy souhvězdí a 36 skupin hvězd zvaných "dekany", podle kterých Egypťané dělili noční oblohu.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.