fbpx
Zádušní chrámy faraonů

Zádušní chrám Ramesse III. v Medínit Habu je jedním z nejlépe dochovaných zádušních chrámů starověkého Egypta. Medínit Habu se nachází na jižním konci thébské nekropole. Nachází se tu mnoho památek, ale nejvíce prozkoumanou a také nejznámnější je právě zádušní chrám Ramesse III.

Tento zádušní chrám faraona Ramesse III. je jedním z mála chrámů v Egyptě, který je kompletně vykopán. Protože se u chrámu zachovaly mnohé stropy, můžeme i dnes obdivovat nádherné reliéfy na stěnách chrámu.

Ohradní zdi zádušního chrámu Ramesse III. měly dvě brány - na západní straně a na východní straně. Brána na západní straně je dnes zahrazená a sloužila původně chrámovým zaměstnancům a méně významným hodnostářům. Východní brána byla oficiálním vstupem pro procesí a touto bránou dnes do chrámu vstupují i turisté.

Chrám Ramesse III. v Medínit Habu - Hlavní brána

Hlavní brána vede skrz dvojitou hradbu, která celý komplex Medínit Habu obklopuje. Tuto dvojitou hradbu tvoří kamenná zeď se západoasijským cimbuřím a následně zeď ze sušených cihel, která byla původně 19 metrů vysoká a 10 metrů silná. Samotná brána je 22 metrů vysoká a zdobí ji reliéfy faraona Ramesse III. jak zabíjí nepřátele. Nad vchodem jsou v bráně malé místnosti, které během návštev faraona v chrámu využívaly ženy z faraonova harému.

Chrám Ramesse III. v Medínit Habu - Přední nádvoří

Na západ od hlavní brány leží Přední nádvoří. Přední nádvoří je 200 metrů široké a 60 metrů dlouhé. Dnes působí nádvoří pustě, ale v dobách největší slávy zde stálo množství budov.

Chrám Ramesse III. v Medínit Habu - Kaple božských manželek

Jižně od východozápadní osy nádvoří (nalevo) se nachází Kaple božských manželek. Jsou to čtyři kaple, které byly postaveny pro Božské manželky Amonovy, princezny, které byly pověřeny faraonem jako správkyně Amonova kultu. Nejblíže k Hlavní bráně je kaple princezny Amenardis I. (25.dynastie). Uprostře čtyřsloupového sálu kaple je obětní stůl z černé žuly zdobený reliéfy bochníků chleba, džbánů vína a pečené drůbeže. Za sloupovým sálem je klenutý svatostánek, který rozhodně stojí za to vidět a obejít ho úzkým průchodem, který tento svatostánek obklopuje.

Druhá kaple patří princezně Neitokret (26.dynastie). Jejím otcem byl zakladatel 26.dynastie Psammetik I.. Další kaple patří princezně Šepenupetě II. a posledním kaple patří Mehitenvesechet. Ta byla matkou princezny Neitokret. Těla všech princezen byla uložena v malých kryptách, které jsou pod podlahami jejich kaplí.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.