Bustu Nefertiti objevil v roce 1912 Ludwig Borchardt - Starověký Egypt

Bustu Nefertiti objevil v roce 1912 Ludwig Borchardt

Napsal Felgr Pavel on .

Za nejkrásnější ženu starověkého Egypta a jednu z nejkrásnějších žen historie je považována manželka Amenhotepa IV. / Achnatona - královna Nefertiti. Bustu královny Nefertiti, kterou zná dnes celý svět, objevil 6. prosince 1912 německý egyptolog Ludwig Borchardt se svým týmem.

Nefertiti je na této bustě, která byla objevena v egyptské Amarně (Achetatonu), zobrazena s vysokou modrou korunou. Dnes je tato 3400 let stará kolorovaná busta s jemným obličejem k vidění v berlínském Novém muzeu.

Německo a Egypt ve sporu kvůli bustě Nefertiti

Podobizna Nefertiti byla do Německa odvezena v roce 1913 a poprvé vystavena v Berlíně v roce 1924. Káhira tvrdí, že její vývoz do Německa byl ilegální. Němci se odvolávají na dohodu Borchardta s egyptským vyšším úředníkem. Nedávno byl ale objeven dokument, podle něhož Borchardt Egypťany zřejmě oklamal a bustu do seznamu zapsal jako bezcenný sádrový odlitek.

Italští vědci se domnívají, že jemný obličej Nefertiti na bustě je asi výsledkem úpravy, podobně jako když retušujete fotografie. Podobizna má prý pod nánosem barev nižší vrstvy, v nichž je Nefertiti zachycena naturalističtěji, včetně například vrásek smíchu kolem úst. 

Busta královny Nefertiti objevená Ludvigem Borchardtem (zdroj: National Geographic Česko)

Busta královny Nefertiti objevená Ludvigem Borchardtem (zdroj: National Geographic Česko)

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě