fbpx

Příběh psaný na papyru datovaný do 2. století n.l. vypráví, že bohyně Eset udělující dary lidstvu, dávala moc a prokazovala stejnou úctu ženám i mužům. Tento příběh ukazuje na vysoký status, který měly ženy ve starověkém Egyptě. Postavení mužů a žen ale nebylo stejné.

I když egyptské ženy nikdy neměly stejná práva jako muži, mohly:

 • vlastnit majetek svým vlastním jménem
 • věnovat se profesím, které jim zajišťovaly ekonomickou nezávislost na jejich mužských příbuzných (ženy mohly praktikovat medicínu, mít na starosti peníze a provádět transakce s nemovitostmi).

Manželka měla právo na třetinu majetku, který vlastnila společně s jejím manželem a po její smrti přecházel její majetek na kohokoliv dle jejího přání – muži nebo ženě. Egyptské ženy byly rovnocenné v soudním systému a mohly vystupovat jako svědkyně, žalobkyně nebo obhájkyně (ve smyslu, jak bychom těmto termínům rozuměli dnes). Ženy byly zodpovědné za zločiny, které spáchaly, a stanuly před soudem stejně jako jakýkoliv muž.

Zodpovědnost žen ve starověkém Egyptě

Vdané ženy měly titul „Paní domu“ a většina žen trávila čas staráním se o domácnost a děti. Žena byla odpovědná za:

 • výchovu dětí (pokud nebyla dost bohatá, aby si mohla pro tento účel dovolit otroka/otrokyni)
 • uklízení domu, šití, opravy a vyrábění oděvů
 • zajišťování jídla pro celou domácnost a vedení účtů

Také existuje důkaz o ženách, které prováděly práce okolo domu, staraly se o hospodářská zvířata, dohlížely na dělníky na polích (a samy na nich také pracovaly), měly na starosti údržbu nástrojů, kupovaly a prodávaly otroky a nemovitosti a účastnily se obchodování na trhu (všechna tato práva a odpovědnosti v takovém rozsahu ženy ze Sumeru a Řecka nikdy neměly).

Egyptské texty moudrosti nabádaly manžely, aby se svými manželkami zacházeli dobře, protože rovnováha mezi mužem a ženou vede k harmonii (známé jako ma’at), která je oceňována bohy, zvláště velkou bohyní Ma’at, bílým perem Pravdy. Sňatek byl považován za dohodu mezi manželem a manželkou o celoživotním závazku rovnocenného partnerství, který může být porušen pouze smrtí (která byla vůlí bohů, ne jednoho z partnerů), přesto byl rozvod v praxi celkem běžný. Ženy byly ze zákona chráněny před zneužitím jejich manžely a v dokumentech ze soudního sporu z období 12. dynastie musel muž “přísahat, že se od teď nadále zdrží bití své manželky pod hrozbou jednoho sta ran holí a ztráty všeho, co nabyl spolu s ní” (Nardo, 35).

Související články

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.