fbpx
Svět objevuje Karnak

V období 5. dynastie se ve velkém stavěly tz. sluneční chrámy. Do dnešních dnů se podařilo objevit ale jen dva chrámy z tohoto období - Veserkafův sluneční chrám v Abúsíru (zakladatele 5. dynastie faraonů) a Niuserreův sluneční chrám v Abú Goráb. Dnes se podíváme ale na ty sluneční chrámy, které dosud nebyly objeveny.

Sahureův sluneční chrám

Písemné prameny naznačují, že Sahureův sluneční chrám Sechet-Re (Reovo pole) nebyl nikdy dokončen. Je tedy možné, že Sahure připojil svůj sluneční kult ke slunečnímu chrámu svého otce Veserkafa. Borchardt objevil v Niuserreově slunečním chrámu v Abú Goráb zbytky nápisů pocházející z 19. dynasti.

Tyto nápisy naznačují, že Sahureův sluneční chrám mohl stát na místě Niuserreovy pyramidy, ale byl odstraněn a materiál se využil na stavbu komplexu. Tento závěr podporuje i nález granitového monolitického obelisku v severovýchodním rohu Niuserreova zádušního chrámu. V tomto chrámu byly objeveny bloky se jménem Sechet-Re.

Neferirkareův sluneční chrám

Sahureův bratr Neferirkare, který usedl po smrti svého bratra na trůn, postavil také sluneční chrám Set-ib-Re (Místo Reova potěšení), ale ani on nebyl dosud lokalizován. Neferirkareův sluneční chrám je ale v písemných pramenech nejčastěji zmiňován. Za množství pramenů, které chrám zmiňují, vděčíme objevu papyrových archivů Neferirkarea a Raneferefa.

Vzhledem k tomu, že za jménem Neferirkareova chrámu je determinativ obelisk, je právě toto důkazem toho, že chrám byl dokončen a fungoval ještě na začátku 6. dynastie. Papyry uvádějí, že chrám měl "východní sklady". Důležitým místem v každém slunečním chrámu byl "Reův oltář", na který se kladly obětiny předtím, než byly distribuovány do zádušních chrámů.

Dalším písemným pramenem je Palermská deska, která uvádí, že faraon nechal v roce 5. sčítání postavit u jižní strany svého slunečního chrámu bárku pro bohyni Maat a dvě bárky věnoval Re-Horovi. Tato informace naznačuje, že Neferirkareův sluneční chrám a zádušní chrám nemohly být blízko sebe, protože v takovém případě by se obětiny přepravovaly po souši. Obětiny byly přepravovány pravděpodobně po kanálech na západním okraji nilského údolí.

 

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.