fbpx

Podle představ starých Egypťanů byl posvátný býk Hapi pozemským vtělením životní síly - "ba" - boha Ptaha. Nešlo o ledajakého býka - dle Hérodota byl Hapi (řecpy Apis) čili Epafos teletem z krávy, která již nesmí přijmout další plod. Dle starých Egypťanů na krávu sestupuje z nebe paprsek a z tohoto paprsku se zrodí Hapi. Tele nazývané Hapi je černé, na čele má čtverhrannou - podle jiných trojúhelníkovou - bílou barvu, na zádech skvrnu v podobě orla, v ocase dvojité chlupy a pod jazykem skaraba.

Hapi (řecky Apis) nebyl jediným posvátným býkem, kterého staří Egypťané uctívali. V Heliopoli byl uctíván býk Merver (řecky Mnevis), v Armentu Bech - řecky Buchis. S býkem, s jeho mohutností, silou a plodností se ztotožňoval sám faraon, označoval se za "mocného býka" a k opasku vzadu nosil připnutý býčí ohon. Apidův kult, spjatý s královským kultem, je doložený už v Textech pyramid.

Během svého života se posvátný býk Hapi zdržoval v jihozápadní části Ptahova chrámu v Memfidě, kde stála svatyně s jeho sochou. Součástí Apidova areálu byly sklady, stáj pro krávy (harém) a další stavby. Posvátný býk měl své vlastní kněze, kteří pěstovali jeho kult. Po smrti se posvátný býk ztotožnil s Usirem a stal se z něho Usir - Apis. Nejznámější pohřebiště posvátných býků je v Sakkáře - Serapeion. Je to komplex nadzemních a podzemních staveb ležící na severozápadním okraji obrovské sakkárské nekropole. Jedná se o obrovské zvířecí pohřebiště, v okolí Serapeia byli pohřbíváni sokoli, ibisové, sovy, paviáni, kočkodani, psi, kočky, ovce, kozy, a dokonce i skarabové.

O Serepaionu podrobněji příště - jen ještě doplním, že Serapeion v Sakkáře nelze směšovat s dalšími svatyněmi, kterým se také říká Serapeion (řecky) či Serepaum (latinsky), které začaly vznikat v souvislosti s rozvojem kultu helénistického Serapida převážně v Alexandrii, Hermopoli či Fajjúmu. Serapis byl božstvo vytvořené v ptolemaiovské době (tedy mnohem později) na příkaz Ptolemaia I. Sotera s cílem sblížit duchovní svět Egypťanů a Řeků ku prospěchu říše.

Egyptský posvátný býk Hapi

Egyptský posvátný býk Hapi

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.