Francouzští archeologové odhalili dvě hrobky Staré říše - Starověký Egypt

Francouzští archeologové odhalili dvě hrobky Staré říše

Napsal Felgr Pavel on .

Egyptský ministr pro památky dnes oznámil, že byly objeveny dvě hrobky v Tabit El-Geish jižně od Sakkáry. Objevené hrobky pocházejí z období 6. dynastie a patří kněžím, kteří žili v době faraona Pepi II. (2240-2150 př.nl). Za objevem stojí tým IFAO (Institut Français archeologie Orientale) v čelem s Dr. Vassilem Dobrevem.

První hrobka patřila knězi jménem "Ankhti", jeho pohřební komora se nachází 12 metrů hluboko. Druhá hrobka patřila knězi jménem "Sabi" a jeho pohřební komora je v hloubce 6 metrů. Obě hrobky obsahují krásné nástěnné malby.

V obou pohřebních komorách byly nalezeny lidské ostatky a kostry zemřelých byly roztroušeny, což naznačuje, že hrobky byly vykradeny a to pravděpodobně už v období 7. nebo 8. dynastie (tedy v Prvním přechodném období). V hrobkách byly objeveny alabastrové nádoby a vzorky keramiky.

Podle Vassila Dobreva, ředitele mise, byla horní část z hrobů vystavěna z nepálených cihel a pohřební komory byly vytesány do vápencového podloží.

Zdroj: Luxor Times (online na http://luxortimesmagazine.blogspot.cz); Český překlad: Alííí

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě