Zajímavosti

Francouzský generální konzul v Egyptě, Bernardino Drovetti kopal nejenom v Homérových "Stobranných Thébách", ve kterých nedal šanci Italovi Belzonimu, ale i v dalších oblastech. Jeho nejpozoruhodnější objev se uskutečnil v Sakkáře roku 1824, kdy vykopal hrobku egyptského hrdiny - generála Džehutiho.

Staří Egypťané byli hrdí lidé a těšili se vojenským úspěchům, které za vlády 18. dynastie přivedly většinu starověkého světa pod jeho vládu. Zejména za vlády faraona Thutmose III., kdy hranice říše dosáhly největšího územního rozmachu - od Eufratu na severu až po Gebel Barkal na jihu, byly tyto činy oslavovány nejen v historických nápisech v chrámech k poctě bohům, ale i v lidovém umění.

Proslulé literární dílo z této doby, které je zaznamenané na papyru uloženém v Britském muzeu, líčí pozoruhodnou epizodu ze syrského tažení Thutmose III. známou jako "Dobytí Joppy". Hrdinou příběhu je jeden z Thutmosových nejvýznamnějších generálů - Džehuti. Džehuti pronikl do vzdorující pevnosti ve starověké Jaffě na pobřeží jižní Palestiny, když se spolu se dvěma stovkami mužů ukryl ve velkých koších. Tato lest byla tak úchvatná, že přežila v lidové tradici jako příběh o Ali Babovi a 40 loupežnících.

Generál DžehutiTato idea a taktika zajistily Džehutimu místo mezi největšími generály světové historie. Ještě pozoruhodnější je, že pohřeb tohoto skutečného historického hrdiny zůstal nedotčen až do Drovettiho časů. Bohužel, obsah hrobky Drovetti a jeho kopáči odnesli bez řádné dokumentace a poloha hrobky byla ztracena. Předměty, které by mohly pocházet z Džehutiho hrobky, jsou k vidění k Bologni, Londýně, Paříži, Leidenu a Florencii.

Dle popisu egyptologa Josepha Bonomiho (popis je z r. 1834 - tedy psán 10 let po objevení hrobky) - měla být v hrobce mumie zcela uložená v ryzím zlatě. Každý úd, každý prst měl mít své vlastní pouzdro popsané hieroglyfy, mumie měla skaraba připevněného na zlatém řetězu, dvojici zlatých náranků a další cennosti. Můžeme jen doufat, že vše, co Drovettiho muži mohli přehlédnout, se v příštích letech podaří objevit.

Zdroj: prof. Nicholas Reeves: Starověký Egypt - Kronika velkých objevů.

Dovolená v Egyptě

Mohlo by vás zajímat

Dokumentární filmy

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.