fbpx

Francouzský generální konzul v Egyptě, Bernardino Drovetti kopal nejenom v Homérových "Stobranných Thébách", ve kterých nedal šanci Italovi Belzonimu, ale i v dalších oblastech. Jeho nejpozoruhodnější objev se uskutečnil v Sakkáře roku 1824, kdy vykopal hrobku egyptského hrdiny - generála Džehutiho.

Staří Egypťané byli hrdí lidé a těšili se vojenským úspěchům, které za vlády 18. dynastie přivedly většinu starověkého světa pod jeho vládu. Zejména za vlády faraona Thutmose III., kdy hranice říše dosáhly největšího územního rozmachu - od Eufratu na severu až po Gebel Barkal na jihu, byly tyto činy oslavovány nejen v historických nápisech v chrámech k poctě bohům, ale i v lidovém umění.

Proslulé literární dílo z této doby, které je zaznamenané na papyru uloženém v Britském muzeu, líčí pozoruhodnou epizodu ze syrského tažení Thutmose III. známou jako "Dobytí Joppy". Hrdinou příběhu je jeden z Thutmosových nejvýznamnějších generálů - Džehuti. Generál Džehuti pronikl do vzdorující pevnosti ve starověké Jaffě na pobřeží jižní Palestiny, když se spolu se dvěma stovkami mužů ukryl ve velkých koších. Tato lest byla tak úchvatná, že přežila v lidové tradici jako příběh o Ali Babovi a 40 loupežnících.

Generál DžehutiTato idea a taktika zajistily Džehutimu místo mezi největšími generály světové historie. Ještě pozoruhodnější je, že pohřeb tohoto skutečného historického hrdiny zůstal nedotčen až do Drovettiho časů. Bohužel, obsah hrobky Drovetti a jeho kopáči odnesli bez řádné dokumentace a poloha hrobky byla ztracena. Předměty, které by mohly pocházet z Džehutiho hrobky, jsou k vidění k Bologni, Londýně, Paříži, Leidenu a Florencii.

Dle popisu egyptologa Josepha Bonomiho (popis je z r. 1834 - tedy psán 10 let po objevení hrobky) - měla být v hrobce mumie zcela uložená v ryzím zlatě. Každý úd, každý prst měl mít své vlastní pouzdro popsané hieroglyfy, mumie měla skaraba připevněného na zlatém řetězu, dvojici zlatých náranků a další cennosti. Můžeme jen doufat, že vše, co Drovettiho muži mohli přehlédnout, se v příštích letech podaří objevit.

Zdroj: prof. Nicholas Reeves: Starověký Egypt - Kronika velkých objevů.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.