fbpx

Zavítáte-li do Sakkáry, přivítá Vás dominanta této lokality - stupňovitá pyramida faraona Džosera. Byla to první stavba svého druhu v Egyptě a při pohledu na tuto památku je nutno si uvědomit, že této lokalitě vévodí více než pět tisíc let. Česká expedice působící v Egyptě zaznamenala několik významných objevů a dnes se zmíníme o jednom z nich - o objevu hrobky kněze Hetepiho.

První faraoni starověkého Egypta byli pohřbívání v jižním Egyptě v lokalitě zvané Abydos (Abedžu). Bylo to tradiční náboženské centrum starověkého Egypta s mytickým hrobem Usira - vládce podsvětí. Postupně se ale královským pohřebištěm stala Sakkára, kde si nechal postavit pyramidový komplex faraon 3. dynastie - Džoser. Tento komplex měl symbolizovat věčný palác, kde se faraon (sám Bůh) po své fyzické smrti setkával s ostatními božstvy egyptského panteonu.

Džoser, a dál nic ... ?

Z doby faraona Džosera toho víme stále velmi málo. Od jeho smrti uteklo více než pět tisíc let, mnohé památky byly zničeny a ty, které se dochovaly se ukrývají hluboko v poušti. Ta se od doby tohoto panovníka v některých místech navýšila až o 5 m a tak není divu, že se stále objevují názory, že komplex faraona Džosera není zdaleka odkryt celý.

A je tu ještě něco, co dodává sílu těmto názorům. Architektem stupňovité pyramidy byl Imhotep a je jisté, že si sám nechal postavit jistě krásnou hrobku a rozhodně nebude daleko od hrobky jeho pána - faraona Džosera. Kdo ví - třeba se jednou podaří někomu objevit hrobku Imhotepa i možné další části pyramidového komplexu faraona Džosera.

Hetepiho hrobka a její tajemství

Hetepiho hrobka se nachází pouze několik set metrů na sever od starobylého komplexu Stupňovité pyramidy faraona Džosera. Její zdi byly skryty jen několik centimetrů pod povrchem pouště a jak se záhy ukázalo, patří tato hrobka mezi nejrozsáhlejší stavby tohoto druhu - pokrývá plochu 1000 m2. Během prvního týdne, kdy byla tato hrobka objevena, se podařilo odkrýt nejen celý půdorys hrobky, ale také východní průčelí a vlastní kultovní kapli.

Právě objev kultovní kaple přinesl několik překvapení - východní průčelí pokrývá reliéfní výzdoba, která patří k nejstarším dochovaným v Egyptě. Severní část průčelí kaple zachycuje sedícího Hetepiho u obětního stolu s nakrájenými chleby. Kolem stolu jsou znázorněny další obětiny, které měly být zemřelému v kapli pravidelně obětovány.

Nad jeho hlavou pak jsou ve dvou řádcích napsány tituly, které nám zprostředkovávají obraz muže žijícího před čtyřmi a půl tisíci lety. Hetepi (jeho jméno lze přeložit jako "ten, který je spokojený") byl totiž (krom jiného) írí íchet nísut - tedy "správce královských věcí". To znamená, že byl ve své době příslušníkem nejvyšší úřednické vrstvy. Byl tedy na stejné úrovni jako stavitel pyramidy faraona Džosera - Imhotep.

Jižně od vchodu do kaple je Hetepi nakreslen jen černou barvou. Pravděpodobně už nebyl čas dokončit výzdobu a proto se dochovala jen skica starověkého umělce. Hetepi na této skice stojí a opírá se o úřednickou hůl - odznak moci a autority. Před ním jsou tři z jeho synů. Kaple jako taková byla nezdobená a její západní stěna musela být už ve starověku poškozena vandaly. V podlaze se dochovaly stopy po dvoukřídlých dveřích, které západní část kaple uzavíraly. Za nimi se původně musela nacházet nika, na které byla pravděpodobně kráčející postava Hetepiho.

Hetepiho hrobka - představa Egypťanů o onom světě

Unikátnost tohoto objevu je v tom, že nám názorně přibližuje představu starověkých Egypťanů o onom světě. Nika spolu s dvoujkřídlimi dveřmi představovaly magickou bránu - spojnici mezi světem živých a mrtvých. Za ní se měl pravděpodobně nacházet onen svět, odkud se vracela Hetepiho duše nikou.

Pohřební komora Hetepiho byla ukryta na dně hluboké šachty, ke které vedlo od severu unikátní, několikrát lomené kamenné schodiště. Na dně šachty začínala krátká, necelé dva metry vysoká chodba běžící na jih, která vedla přímo do pohřební komory. Ta však byla již ve starověku vykradena a z původního pohřbu zbylo pouze několik fragmentů dřevěné rakve a zlomky pohřební výbavy.

V této lokalitě probíhá nadále archeologický průzkum a je tedy možné (a řekl bych, že velice pravděpodobné), že se dočkáme dalších zajímavých objevů. A kdo ví, třeba se blízko této hrobky nachází dosud neodkrytá hrobka stavitele stupnňovité pyramidy - Imhotepa.

Zdroj: Koktejl

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.