fbpx

Hrobku KV 60 objevil v roce 1903 Howard Carter a v pohřební komoře našel dvě mumie. První patřila malé ženě a ležela v rakvi z 18. dynastie nesoucí jméno Hatšepsutiny kojné Sitre-In. Druhá mumie patřila obézní ženě a ležela na zemi vedle Ininy rakve. Její levá ruka měla sevřenou pěst a spočívala na hrudi, což naznačuje, že se jedná o královskou mumii. Carter přepravil mumii Sitre-In do egyptského muzea a druhou ponechal v hrobce.

Hledání mumie královny Hatšepsut

O hrobce KV60 se znovu začalo hovořit v souvislosti s hledáním mumie královny Hatšepsut. Úsilí identifikovat mumii královny Hatšepsuty začalo minulý rok, kdy Dr. Hawass prozkoumal čtyři dosud neurčené královské ženské mumie Nové říše. Tři z nich byly uloženy ve třetím patře Egyptského muzea v Káhiře a čtvrtá ležela v hrobce KV 60 v Údolí králů. Po důkladném průzkumu třetího podlaží Egyptského muzea a s pomocí kurátora muzea Somaji Adela Samey se Dr. Hawassovi podařilo nalézt mumii Sitre-In, která ležela uvnitř sarkofágu dvakrát větším než ona.

Dr. Hawass zde také začal hledat další neidentifikované mumie z Nové říše, které by mohly být královské. Dvě takové objevila v roce 1881 rodina Abdel Rassúla ve skrýši královských mumií v hrobce DB320 v Dér el-Bahrí. První byla mumie ženy, označená „Neznámá žena B“ a druhá patřila jiné ženě, označené „Neznámá žena A“.

Všechny mumie byly podrobeny CT analýze, která ukázala, že mumie označovaná jako „Neznámá žena B“ z DB320 patřila starší ženě, která měla bílé kudrnaté vlasy s umělými černými loknami. Na první pohled se zdálo, že se nejedná o královskou osobu, ale CT analýza prokázala, že měla původně paže na hrudi, a že se tedy jedná o osobu královského původu či někoho, komu se dostalo královského pohřbu.

CT analýza mumijí

V případě druhé mumie z DB320, „Neznámé ženy A“ prokázalo CT, že patřila ženě, která byla pohřbena v neobvyklé pozici. Hlava se sklání na stranu a nohy jsou u kolenou překříženy. Široce otevřená ústa naznačují, že žena musela v okamžiku smrti utrpět trauma. Dr. Hawass nechal nakonec přepravit do Egyptského muzea mumii obézní ženy z hrobky KV60. CT analýza ukázala, že mumie patřila asi padesátileté obézní ženě, která trpěla zubním kazem a několika dalšími nemocemi. Přímou příčinou její smrti mohla být rakovina či komplikace provázející cukrovku.

Hatšepsutiny kanily byly objeveny v hrobce KV 20, která byla určena pro Thutmose I. (jejího otce). I tuto hrobku, která vyniká jedinečnou architekturou, objevil Carter. Tvoří ji dlouhý zahnutý tunel vytesaný ve čtyřech částech, který klesá 210 metrů do mateřské skály a ústí do hrubě vytesané a nezdobené předsíně, jíž se vstupuje do pravoúhlé pohřební komory se třemi sklady. I kanopy byly podrobeny CT analýze.

Skříňka s klíčem k záhadě

Nakonec byla skenována i dřevěná skříňka nesoucí trůnní jméno královny Hatšepsuty objevená v DB320, a právě ta skrývala klíč k celé záhadě. Kromě mumifikovaných vnitřností byl ve skříňce také jediný zub – stolička. Z dalších skrýší balzamovačů víme, že všechno, co bylo nějak spojeno s tělem nebo mumifikací bylo rituálně nabité a muselo být řádně pohřbeno. Zdá se tedy, že během Hatšepsutiny mumifikace umístili balzamovači do skříňky všechno, co z těla odpadlo.

Profesor ortodontie na Káhirské univerzitě Galal el-Beheri, prozkoumal CT skeny všech čtyř mumií aby zjistil, zda některé z nich nechybí stolička. K všeobecnému překvapení shledal, že stolička chyběla obézní mumii z KV60, a mezera po tomto zubu přesně odpovídala stoličce, nalezené ve skříňce z DB320. To dokazuje, že mumie obézní dámy je tělem královny Hatšepsut!

Mumie kojné Hatšepsut Sitre-In

Mumie kojné Hatšepsut Sitre-In

Zdroj: Český egyptologický ústav

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.