fbpx

Největší řecko-římská nekropole Egypta Kóm eš-Šukáfa, dnes považována za poslední významnou stavbu respektující staré egyptské náboženství, vznikla ve 2. století. Je tedy relativně "mladá", nicméně se řadí mezi nejvýznamnější divy starověku. Byla objevena náhodou.

Roku 1900 se v Kóm eš-Šukáfa propadl do podzemí osel s károu a ukázaly se do té doby neznámé katakomby. Byly vytesány ve třech podlažích, nejspodnější je dnes zaplavené. Tajemné chodby s výklenky byly připraveny pro více než 300 zemřelých, zpočátku údajně jen pro potřeby jedné bohaté rodiny.

K věčnému odpočinku zde však byla uložena jen stovka nebožtíků. Nacházelo se tu i pohřebiště koní, snad nejúspěšnějších na dostizích. Středem labyrintu vede do hloubky 35 metrů točité schodiště, po levé straně se nachází místnost pro konání pohřebních obřadů a přijímání hostů, kteří pravidelně přicházeli navštívit hroby svých blízkých.

V Kóm eš-Šukáfě se pozoruhodným stylem prolínají tradiční egyptské a helénské motivy - mumie na márách; bůh mumifikace Anup v podobě posvátného černého šakala jako římský legionář; bůh slunce, nebe a ztělesnění univerzální královské moci Hor i bůh vědění Thovt v řecko-římském výtvarném provedení; mohutní hadi s korunou Horního a Dolního Egypta.

V Alexandrii byl vytvořen původní jedinečný a nezaměnitelný výtvarný sloh, svým způsobem symbolizující konec civilizace.

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.