fbpx

Během stavebních prací v oblasti tržiště el Chamís poblíž archeologcké lokality Mataríja v severní Káhiře narazili dělníci na část stroegyptské obětní stély. Egyptský ministr pro památky Mohamed Ibrahím uvedl, že nově objevený kamenný artefakt je pravá část obětní stély z Nové říše, na níž je znázorněn téměř celý ilustrovaný seznam nejrůznějších obětin pro staroegyptská božstva.

Zobrazeny jsou husy, zelenina, ovoce, chléb a části hovězího dobytka, ale také květy lotosu. Celek rámuje náboženský poetický text zapsaný v hieroglyfickém písmu. Obětní stéla měří 34,5 cm na výšku, 45 cm na šířku 7,5 cm na tloušťku.

Kartuše (která tvoří součást jména majitele stély nebo udává jméno panovníka, za jehož vlády byla stéla vytvořena) sice nebyla dosud rozluštěna, Ibrahím dospěl k závěru, že stéla prozradí další střípky z dějin této záhadné oblasti, kde se nalezly památky z doby od počátku faraonské éry až do Ptolemaiovské doby.

Vedoucí oddělení staroegyptských starožitností ministerstva pro památky Egypta Mohamed El-Bejálí řekl, že předběžné studie naznačují, že stéla pochází pravděpodobně z konce 18. či počátku 19. dynastie. Dodal, že Mataríja je velmi důležitá archeologická lokalita, jelikož byla střediskem kultu boha Atona a hlavním městem severního Egypta. Byl zde nalezen obelisk Senusreta I., celá řada staroegyptských a ptolemaiovských hrobek a pozůstatky jedné z nejstarších univerzit na světě. Bylo zde objeveno i několik sloupů z doby Ramesse II.

Veškeré stavební práce byly pozastaveny, aby mohla být lokalita podrobně prozkoumána a odhaleno více z jejího dědictví.

Zdroj: Český egyptologický ústav

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.