Objevená hrobka v Tell el-Maskhútě - Starověký Egypt

Objevená hrobka v Tell el-Maskhútě

Napsal Felgr Pavel on .

Tell el-Maskhúta se nachází ve Wádí Tumilát poblíž východního ramene Nilu, které je napojeno na Suezský průplav. Během stavby Suezského průplavu bylo objeveno zančné množství sfing a stél Ramesse II. V ramessovské době se v Tell el-Maskhútě nacházelo sídliště s Atumovým chrámem. Byla zde také umístěna vojenská posádka, která střežila zásoby pro egyptskou armádu, která se odtud vydávala na vojenská tažení na východ.

Hrobka z doby 19. dynastie v Tell el-Maskhútě

A právě v Tell el-Maskhútě (která leží ve správní oblasti Ismailíje) objevili archeologové z Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA) novou hrobku. Hrobka pochází z období Nové říše - přesněji z doby vlády 19. dynastie (1315-1201 př.n.l.). Hrobka byla postavena z cihel a skládá se z pravoúhlé místnosti s kamenným kupolovitým stropem a hluboké šachty čtvercového půdorysu. Vnitřní stěny hrobky zdobí scény zobrazující majitele hrobky, jehož jméno bylo Kenamon.

Vykopávky v Tell el-Maskhútě rovněž odhalily vápencovou stélu nesoucí jméno hlavního města Hyksósů Avaridy (Hatueret). Stéla nese rovněž scénu zobrazjící boha Sutecha před králem 19. dynastie, jehož jméno není uvedeno. Tato stéla je dokladem vztahů mezi Tell el-Maskhútou a Avaridou, která ležela v oblasti Tell ed-Daby v Šarkíji.

Vedoucí úřadu pro památky Dolního Egypta Dr. Mohamed Abdel Maksúd řekl, že v hrobce byl objeven velký vápencový sarkofág patřící Kenamonovi, který byl představeným královských dokumentů. Vnitřní i vnější stranu sarkofágu pokrývaly nápisy. Stěny hrobky nesly tituly zemřelého a jméno jeho ženy Esety, jež byla zpěvačkou boha Atuma. Hrobka je zdobena různými náboženskými a zádušními scénami v zahloubeném reliéfu; k nejzajímavějším patří 125.

Kapitola Knihy mrtvých a ženy oplakávající zemřelého. Další scény zahrnují zobrazení bohyně Hathory v podobě krávy vycházející z deltských houštin či čtyři syny Horovy. Scény a tituly v horbce dokazují, že Kenamon byl důležitým úředníkem, jenž měl na starosti královské dokumenty.

Objev této hrobky přinese informace nejen o dějinách nilské delty a geografii oblasti, ale také o vztazích mezi Tell el-Maskhútou a východní hranicí Egypta. Vykopávky na lokalitě pokračují a hrobka bude pod dohledem dr. Mohameda Abdel Maksúda plně zdokumentována a následně v ní proběghnou restaurační a konzervační práce.

Zdroj: Český egyptologický ústav

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě