První zámky a klíče vznikly v Egyptě - Starověký Egypt

První zámky a klíče vznikly v Egyptě

Napsal Felgr Pavel on .

Zdá se vám, že to je nesmysl? Možná se budete divit ... Klíče, které byly objevené v Egyptě a Babylonu jsou datovány kolem 3000 let před n.l. Jedná se o jednoduché háky nebo dřevěné klíče s čepem. Takový klíč odemykal jednoduché zámky s padací závorou.

Dřevěné zámky za vlády Ramesse II.

Za vlády faraona Ramesse II. se používal tzv. balanový zámek - a to se pohybujeme v letech cca 1292-1325 př.n.l. Název zámku se odvozuje od balanů (mořských žaludů) - dřevěných zavíracích špalíčků. Zámky, které bylo vyrobeny jen ze dřeva, byly umístěny na dveřích zvenčí a bylo možné je jen zvenčí otevírat a zavírat.

Dřevěný klíč se zasunul do závory a jeho pozvednutím klíče se vysunuly zavírací špalíčky. Závora se pak vytáhla společně s klíčem. Provedení zámku je podobné - klíč se zaváděl přímo do duté závory. U obou provedení je posouvání závory omezeno dorazy.

Kovové závory a klíče v Egyptě

Ve starověkém Egyptě byly cca od roku 1400 př.n.l. používány kovové závory a bronzové klíče. Klíče tohoto druhu měly často velké rozměry a nosily se občas na rameni. Podstatnou změnu konstrukce zámku přinesl klíč tvaru T neboli kotvový, který se poprvé vyráběl ze železa a zaváděl se do otvoru kolmo ke dveřím.

Důležitý problém bylo ze začátku nošení a přechovávání klíčů. Zpočátku se klíče nosily na popruzích nebo řetězech, až se vyskytl přibližně na počátku našeho letopočtu římský prstenový klíč. Vyjímku tvořil jen klíč nošený na rameni, avšak i tento byl opatřen dlouhým popruhem, umožňujícím případné zavěšení.

Balanový zámek používaný za vlády Ramesse II.

Balanový zámek používaný za vlády Ramesse II.

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě