fbpx

Kdo byl tedy slavný Tutanchamon? Bez nadsázky můžeme říci, že Tutanchamona proslavila zejména jeho smrt na prahu dospělosti. Její skutečná příčina a průběh jsou ale dodnes zahaleny rouškou tajemství. Tutanchamon byl posledním potomkem slavného rodu Thutmosů, jeho dědečkem byl Amenhotep III. a otcem proslulý náboženský reformátor Amenhotep IV. Achnaton. Za manželku pojal svou nevlastní sestru Anchesenpaamon (dceru obdivované Nefertiti), sám Tutanchamon žil přibližně v letech 1359-1342 př.n.l. Dožil se věku kolem 19 let a je známý tím, že neučinil nic významného, čím by se zapsal do historie. Nebo snad ...

V době vlády Tutanchamona proběhly významné politické a náboženské změny mající za cíl normalizaci poměrů v zemi. Po Smenchkareovi (což bylo snad další jméno Nefertiti v době jejího mocenského vrcholku, kdy měla vládnout celé zemi) byl druhým panovníkem, který se výrazně odklonil od monoteistického náboženství svého otce a přesunul hlavní město do oblasti Memfidy (Mennoferu) poblíž dnešní Káhiry.

I díky své "bezvýznamnosti" zřejmě hrobka faraona Tutanchamona unikla pozornosti lupičů. Brzy po jejím dokončení byl vchod zasypán sutí a na ní si postavili svá obydlí řemeslníci pracující na hrobce Ramesse VI. A tak od konce února či první poloviny března roku 1342 ležela panovníkova mumie nedotčena ve své hrobce.

Zkoumání mumie Tutanchamona

Odkud známe tak přesně dobu jeho skonu? Datování do přesně vymezené roční doby umožnil pohřební věnec zanechaný snad samotnou Tutanchamonovou manželkou na jeho prsou. K objevu hrobky došlo sice již v listopadu roku 1922, první etapa zkoumání Tutanchamonovy mumie nastala ale až v listopadu 1925, kdy Douglas Deny oficiálně začal s antropologickým výzkumem mumie panovníka. Tato značná časová prodleva byla způsobena tím, že skoro tři roky zabralo pečlivé dokumentování a vyklízení pohřební výbavy panovníka.

Výzkum mumie trval do října následujícího roku, kdy byla uložena zpět do hrobky. Dodnes tak spočívá na místě svého pohřbu a je možno ji zde spatřit. Nikdo ze současníků Cartera ale nemohl tušit, že během "vědeckého" ohledání mumie došlo k několika "nedopatřením". Hlava panovníka byla oddělena od těla, stejně jako jeho údy, paže a nohy. Ty byly dodatečně připojeny ke zmrzačenému tělu smůlou. Při opětovném pohřbení mumie byly tyto skutečnosti maskovány vrstvou jemného písku a plátna.

Nelidské zacházení Cartera s mumií Tutanchamona

Až v roce 1968 došlo k tomu, že mumie byla znovu zkoumána, to již byl jak Carter, tak Carnarvon mrtví. Tohoto roku R. G. Harrison, profesor anatomie z Liverpoolu, přijel s britským týmem, aby provedl rentgenové vyšetření mumie. Výsledkem bylo odhalení Carterova zacházení s mumií s mnoha dalšími detaily z roku 1925 - 1926. Údy byly tehdy nepietně utrhány v kloubech, oddělena byla chodidla a dlaně v zápěstí, došlo i k přerušení obratlového spojení a oddělení pánve.

Ještě hůře, práce francouzského lékaře Maurice Bucailleho z roku 1990 odhalila další skutečnost. Mumie panovníka byla zalita ztvrdlou pryskyřicí a stejným způsobem byla k jeho mumifikovanému obličeji připevněna proslulá zlatá maska. Carter se pokusil tyto substance rozpustit tím, že mumii 1. a 2. listopadu 1925 vystavoval na přímém slunečním světle - v těchto dnech teploty dosahovaly 65 °C. Metoda ale nezafungovala tak, jak si představoval, naopak, způsobila další poškození mumie.

  Tutanchamonova smrt 2.díl

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.