Stopy egyptského pohřbu poblíž Tel Shadud v Izraeli - Starověký Egypt

Stopy egyptského pohřbu poblíž Tel Shadud v Izraeli

Napsal Felgr Pavel on .

Při výstavbě plynovodu poblíž Tel Shadud v Izraeli došlo k vzácnému objevu - cca 3 300 let staré rakve. Rakev byla obklopena nádobami, řadou bronzových artefaktů a zvířecích kostí. Nálezy naznačují, že se jednalo o egyptský pohřební obřady.

Víko rakve má egyptský styl, zlatý scarab v podobě prstenu v rakvi nese jméno faraona Seti I., který si toto území podmanil. Je možné, že ostatky patřily Egypťanovi žijícímu v Kanaánu, ale nalezená keramika byla místní produkce. Je tedy možné, že zde byl pohřben buď zaměstnanec egyptské vlády (zástupce faraona).

Stopy egyptského pohřbu poblíž Tel Shadud v Izraeli

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě