Uspořádání komplexu Slunečního kultu v chrámu Hatšepsut - Starověký Egypt

Uspořádání komplexu Slunečního kultu v chrámu Hatšepsut

Napsal Felgr Pavel on .

Komplex Slunečního kultu v chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí se skládá ze dvou hlavních místností: Noční sluneční kaple (vestibul) a nádvoří s oltářem. Tam najdeme také dvě malé přechodové místnosti. Jedna odděluje Noční sluneční kapli od nádvoří s oltářem a druhá odděluje Noční sluneční kapli od zbývající části horního nádvoří.

Nacházejí se zde také 3 malé výklenky - po jednom v západní a jižní stěně nádvoří s oltářem a třetí v severní stěně Noční sluneční kaple. Horní Anupova svatyně přiléhající k severní stěně nádvoří s oltářem očividně nebyla součástí základní části komplexu a přesná funkce této části chrámu zůstává k rozřešení.

Noční sluneční kaple

Noční sluneční kaple v komplexu Slunečního kultu byla zdobená znázorněními sluneční bárky se slunečním bohem na jeho noční cestě do podsvětí. Umístění Noční kaple ve východní části komplexu Slunečního kultu zdůrazňuje ideu znovuvzkříšení slunce na východním obzoru poté, co v noci cestovalo podsvětím. Z této kaple pochází také úplně první důkaz o textu nazývaném Král jako Sluneční kněz. Jedná se o významné teologické pojednání, které zdůrazňuje roli faraóna jako dědice a služebníka slunečního boha.

Hlavní božstvo uctívané v komplexu Slunečního kultu byl Amon-Re, ale důležité místo zaujímali také Re-Harachtej a Atum-Amon, kteří jsou třemi různými vzájemně se doplňujícími aspekty a formami slunečního boha. Obřady znázorněné na stěnách komplexu Slunečního kultu byly prováděny faraonem, což opět zdůrazňovalo jeho roli jako dědice slunečního boha. V případě Hatšepsut zde byl ještě další účel – legalizace jejího úřadu krále, když se prohlásila za ztělesněnou dceru samotného Amon-Rea.

Zdroj: Luxor Times (online na http://luxortimesmagazine.blogspot.cz/); Český překlad: Alííí

Související články

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě