fbpx

Komplex Slunečního kultu v chrámu královny Hatšepsut v Dér el-Bahrí se skládá ze dvou hlavních místností: Noční sluneční kaple (vestibul) a nádvoří s oltářem. Tam najdeme také dvě malé přechodové místnosti. Jedna odděluje Noční sluneční kapli od nádvoří s oltářem a druhá odděluje Noční sluneční kapli od zbývající části horního nádvoří.

Nacházejí se zde také 3 malé výklenky - po jednom v západní a jižní stěně nádvoří s oltářem a třetí v severní stěně Noční sluneční kaple. Horní Anupova svatyně přiléhající k severní stěně nádvoří s oltářem očividně nebyla součástí základní části komplexu a přesná funkce této části chrámu zůstává k rozřešení.

Noční sluneční kaple

Noční sluneční kaple v komplexu Slunečního kultu byla zdobená znázorněními sluneční bárky se slunečním bohem na jeho noční cestě do podsvětí. Umístění Noční kaple ve východní části komplexu Slunečního kultu zdůrazňuje ideu znovuvzkříšení slunce na východním obzoru poté, co v noci cestovalo podsvětím. Z této kaple pochází také úplně první důkaz o textu nazývaném Král jako Sluneční kněz. Jedná se o významné teologické pojednání, které zdůrazňuje roli faraóna jako dědice a služebníka slunečního boha.

Hlavní božstvo uctívané v komplexu Slunečního kultu byl Amon-Re, ale důležité místo zaujímali také Re-Harachtej a Atum-Amon, kteří jsou třemi různými vzájemně se doplňujícími aspekty a formami slunečního boha. Obřady znázorněné na stěnách komplexu Slunečního kultu byly prováděny faraonem, což opět zdůrazňovalo jeho roli jako dědice slunečního boha. V případě Hatšepsut zde byl ještě další účel – legalizace jejího úřadu krále, když se prohlásila za ztělesněnou dceru samotného Amon-Rea.

Zdroj: Luxor Times (online na http://luxortimesmagazine.blogspot.cz/); Český překlad: Alííí

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.