V Káhiře objevena nová hrobka z období Střední říše - Starověký Egypt

V Káhiře objevena nová hrobka z období Střední říše

Napsal Felgr Pavel on .

Ministerstvo památek na své facebookové stránce oznámilo objev nové hrobky ze Střední říše, a to v oblasti Dašúru. Společný egyptsko-americký tým pracuje na zdokumentování a restaurování místa, které bylo zničeno neoficiálními vykopávkami, které probíhaly od revoluce 25. ledna.

„Hrobka je vytesaná ve skále, leží jižně od pyramidy panovníka Senusreta I. a spadá do období Senusretovy vlády“, prohlásil Dr. Mahmoud Afifi, vedoucí Odboru památek Ministerstva.

Dr. Sara Parcak z University Alabama řekla, že bude brzy založena mise pro vyškolení egyptských archeologů na použití nejnovějších technologií spojených se zachováváním a dokumentováním artefaktů.

Rytiny na stéle z nově objevené hrobky (foto: Ministerstvo památek)

Rytiny na stéle z nově objevené hrobky (foto: Ministerstvo památek)

Zdroj: Cairo Post

Český egyptologický ústav

  • Historie Českého egyptologického ústavu

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
  • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.
  • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě