fbpx

Vědci z polsko-egyptské archeologické mise pro uchování používají v chrámu Hatšepsut v Dér el-Bahrí počítačovou tomografii a rentgen ke studiu mumií kněžích boha Montu starých více než 2,5 tisíce let. Projekt byl zahájen v květnu tohoto roku.

První mumie, které jsou v současné době uloženy v muzeu v Luxoru, už byly skenovány. Další aktivity jsou plánovány v Káhiře v Národním muzeu egyptské civilizace (National Museum of Egyptian Civilization – NMEC) a v Egyptském muzeu.

Chrám královny Hatšepsut vydal další tajemství

Mumie, které vědci studují, pocházejí z hrobky kněžích boha Montu, odkryté v chrámu Hatšepsut ve 30. letech 20. století. Téměř tisíc let po smrti faraóna-ženy změnilo místo svou funkci z chrámu na pohřebiště. Jméno údolí, kde je chrám umístěn – Dér el-Bahrí – znamená v arabštině „Klášter severu“, což odkazuje na pozdější poklidnou historii tohoto místa, kde byl v 5. – 12. století umístěn egyptský koptský křesťanský kostel.

Kněží Montu žili za vlády 25. dynastie, tzv. Třetí přechodné doby. Uctívali svého boha na druhém břehu Nilu – v chrámovém komplexu, který byl součástí Karnaku.

"V posledních letech jsme znovu odkryli hrobku umístěnou v chrámu v komplexu Královského pohřebního kultu. Vzhledem k tomu, že metody dokumentace před téměř 100 lety nebyly rozhodně dokonalé, rozhodli jsme se všechno přesně popsat a zdokumentovat. V průběhu dokumentace jsme objevili předměty, které předchozí badatelé opominuli“, vysvětluje Dr. Zbigniew E. Szafranski. „Studii předcházela dokumentace sarkofágů, kartonáže a mumií, které jsou v současné době v egyptských muzeích."

Podle vědců budou výsledky skenování použity různými způsoby. Zaprvé prohloubí znalosti o společenstvích faraónské éry a možná také pomohou objevit neznámé praktiky spojené s pohřebními rituály. Data mohou být dále použita také pro účely muzeí a popularizaci.

Polsko-egyptská archeologická mise pro uchování pracuje v chrámu Hatšepsut od roku 1961. Archeologové provedli četné rekonstrukce fasád a interiérů chrámu a také vykopávek. Jako projev uznání polského přispění k objevu starověkého chrámu byla v listopadu 2008 na chrám umístěna pamětní deska připomínající jejich úsilí, a to na jižní stěnu plošiny vedoucí k horní terase stavby.

Otevření šachty s pohledem na vstup do pohřební komory hrobky kněžích Montu (Foto: Z. E. Szafranski)

Otevření šachty s pohledem na vstup do pohřební komory hrobky kněžích Montu, znovu odkryté polsko-egyptskou misí v Královském pohřebním kultovním komplexu – před chrámem Hatšepsut. Foto: Z. E. Szafranski

Související články

Mohlo by vás zajímat

Informace o webu

Český egyptologický ústav

 • Historie Českého egyptologického ústavu

  Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.

 • Abúsír - působiště české egyptologické expedice

  Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.

 • Výzkumy ČEgÚ v Západní poušti

  Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.

Dovolená v Egyptě

 • Proč na dovolenou do Egypta

  Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.

 • Letoviska v Egyptě

  Pokud někdo zavítá na dovolenou do Egypta (a nezvolí poznávací plavbu po Nilu s návštěvou mnoha historických památek), většinou zvolí pro pobyt Hurghadu nebo pokud chce obdivovat korálové útesy, zvolí nejspíš Sharm el-Sheikh na Sinajském poloostrově nebo Safagu na pobřeží Rudého moře. Sinajský poloostrov nabízí také letovisko Dahab (severovýchod poloostrova). U hranic s Izraelem se nachází letovisko Taba.
 • Sinajský poloostrov

  Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.